Kecárna Playlisty

The Sledge - text, překlad

playlist Playlist
Let me hear - it loud and clear
A sound of steel that pierce my ears
This is my Achilles heal
I want an Overdose of steel
Nech mě slyšet - ten hlasitý a jasný
Zvuk z oceli, které provrtává moje uši
To je má Achillova pata
Chci Předávkování oceli
A lasting first impression
right there I was crushed
By the sledge of rock (rock!)
By the sledge of rock (rock!)
I just can't seem to get enough
Of the sledge of rock (rock!)
Of the sledge of rock
Hit me! With the sledge of rock
Trvalý první dojem
Hned tam jsem byl zdrcen
Do saních rocku (rock!)
Do saních rocku (rock!)
Já prostě nedokážu nabažit
Z saních rocku (rock!)
Z saně skály
Hit mě! S saně skály
It hit me right between the eyes
addicted till the day I die
It's something i can't live without
Beyond the shadow of a doubt
Chytlo mě to přímo mezi oči
závislý až do dne zemřu
Je to něco, co nemůže žít bez
Mimo stín pochybnosti
A lasting first impression
right there I was crushed
By the sledge of rock (rock!)
By the sledge of rock (rock!)
I just can't seem to get enough
Of the sledge of rock (rock!)
by the sledge of rock
Hit me!
Trvalý první dojem
Hned tam jsem byl zdrcen
Do saních rocku (rock!)
Do saních rocku (rock!)
Já prostě nedokážu nabažit
Z saních rocku (rock!)
na saních skály
Hit mě!
May happen to heavy metal
But rock never rust. No!
Like a ton of bricks now are you
ready to be crushed
by the sledge of rock...
Může se stát, na heavy metal
Ale rock nikdy rez. Ne!
Stejně jako domečky z karet nyní jste
ready být rozdrcen
na saních v rock ...
By the sledge of rock (rock!)
I just can't seem to get enough
Of the sledge of rock
Hit me! With the sledge of rock
Do saních rocku (rock!)
Já prostě nedokážu nabažit
Z saně skály
Hit mě! S saně skály

Text přidala mmajulkaa10

Video přidal Efai

Překlad přidal KARI

Překlad opravila Maggie611XD


The Book Of Heavy Metal

Dream Evil texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.