Playlisty Kecárna
Reklama

Take Care (ft. Rihanna) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Rihanna]
Know you've been hurt by someone else
I can tell by the way you carry yourself
If you let me, here's what I'll do
I'll take care of you
I've loved and I've lost
(Rihanna)
Vím, že ti ublížil někdo jiný
Poznám to podle toho, jak se k sobě chováš
Pokud mi to dovolíš, tak udělám tohle
Postarám se o tebe
Milovala jsem a ztratila jsem
[Drake]
I've asked about you
and they've told me things
But my mind didn't change
I still the feel the same
What's a life with no fun?
please don't be so ashamed
I've had mine, you've had yours, we both know
(Drake)
Ptal jsem se na tebe
A oni mi řekli věci
Ale můj názor se nezměnil
Stále cítím to samé
Co je to za život bez zábavy?
Prosím nestyď se tak
Měl jsem své, tys měla své, oba víme
We know, they don't get you like I will
My only wish is I die real
Cause that truth hurts, and those lies heal
Víme, že tě nechápou tak, jako já
Mé jediné přání je umřít skutečným
Protože tato pravda bolí a tyhle lži léčí
And you can't sleep thinking that he lies still
So you cry still, tears all in the pillow case
A ty nemůžeš spát, jak přemýšlíš o tom, že stále lže
Tak pořád pláčeš, všechny slzy ukryté v polštáři
Big girls all get a little taste
Pushing me away so I give her space
Dealing with a heart that I didn't break
I'll be there for you, I will care for you
I keep thanking you, just don't know
Try to run from that
say you're done with that
On your face girl, it just don't show
When you're ready, just say you're ready
When all the baggage just ain't as heavy
And the parties over, just don't forget me
We'll change the pace and we'll just go slow
Won't ever have to worry,
You won't ever have to hide
If you've seen all my mistakes
So look me in my eyes
Velké holky dostanou trochu ochutnat
Odstrkuje mě pryč a tak jí dávám prostor
Vypořádat se se srdcem, které jsem nezlomil
Budu tady pro tebe, postarám se o tebe
Nepřestanu ti děkovat, prostě nevím
Zkus od tohoto utéct
Řekni, že jsi s tím skončila
Na tvé tváři, holka, se to prostě neukáže
Až budeš připravená, prostě řekni, že jsi připravená
Když všechna zavazadla nejsou tak težká
A párty jsou u konce, jen na mě nezapomeň
Změníme krok a půjdeme prostě pomalu
Nemusíš se už víc trápit
Nebudeš se už dál muset schovávat
Jestli jsi viděla všechny mé chyby
Tak se mi podívej do očí
[Rihanna]
Cause if you let me, here’s what I'll do
I'll take care of you
I’ve loved and I’ve lost
(Rihanna)
Protože jestli mi dovolíš, tak udělám tohle
Postarám se o tebe
Milovala jsem a ztratila jsem
[Drake]
It's my birthday, I get high if I want to
Can't deny that I want you
but I lie if have to
Cause you don't say you love me
To your friend when they ask you
Even though we both know that you do (you do)
One time, been in love one time
You and all your girls in the club one time
All so convinced that you're following your heart
Cause your mind don't control
what it does sometimes
We all have our nights though
don't be so ashamed
I've had mine, you've had yours, we both know
We know, you hate being alone when
You ain't the only one
You hate the fact that you bought the dream
And they sold you one
You love your friends
but somebody should told you somin’
to save you
Instead they said…
(Drake)
Mám narozeniny, když budu chtít, můžu se sjet
Nemůžu popřít, že tě chci
Ale pokud musím, lžu
Protože neříkáš, že mě miluješ
Tvým přátelům když se ptají
Ačkoli oba víme, že mě miluješ (miluješ)
Jedenkrát, už se jedenkrát zamilovala
Ty a všechny tvé holky v klubu, jedenkrát
Všechny tak přesvědčené, že následujete svá srdce
Protože váš rozum neřídí
co někdy děláte
I tak jsme všichni měli své noci
tak se tak nestyď
Měl jsem své, mělas své, oba víme
Víme, že nenávidíš být sama
Nejsi ta jediná
Nenávidíš skutečnost, že jsi uvěřila snu
A oni tě prodali jednomu
Miluješ své přátele
Ale někdo by ti měl říct,
Ochránit tě
Místo toho říkají
(Dont tell me, I don't care, if you hurt)
(I don't tell you, you don’t care)
(Neříkej mi, nestarám se, když se trápíš)
(Neříkám ti, nestarej se)
[Rihanna]
Know you've been hurt by someone else
I can tell by the way you carry yourself
If you let me, here's what I'll do
I'll take care of you
I've loved and I’ve lost
(Rihanna)
Vím, že ti ublížil někdo jiný
Poznám to podle toho, jak se k sobě chováš
Pokud mi to dovolíš, tak udělám tohle
Postarám se o tebe
Milovala jsem a ztratila jsem

Text přidala terezqa933

Text opravil DaLLy

Video přidal 25mark25

Překlad přidala unobandito

Překlad opravila invisibleh

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Take Care

Reklama

Drake texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.