Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Lady Of Goldenwood - text, překlad

playlist

["The eldest sages of our kin say that the seeds of Val'inthor were stars that came to fall even before the birth of the sun. For one who has gazed upon the majesty of the Elder Tree, who have heard the playful laughter of our kin sounding through the open sylvan glades or seen the ivory robes that my daughter bears within these lands, such myth may readily seem as truth. For although Duviel, my beloved daughter joyfully wore the studded leather garments of elven scouts she was the queen of our kind"]

Midwood in autumn moon
Dawning upon silver dew
shimmering like fireflies
and golden leaves from up high
striding up to me

The lady of goldenwood
in shrouds of pearls and palest white
though she bears the mark of the wilds
She is the queen of her kind

["Among the highest branches, above the temple alcoves my youngest daughter, the elven princess Sariel, often sat and sang hymns and ballads of olden lore and was little concerned with the heavy burden bestowed upon her family. Her favourite song was that of the magical ivory flutes of Niaranden, the Naiden children - the elfkind"]

Sung by flutes of ivory
notes soar round the elder tree
stairs ascending to far up high
where golden leaves kiss the sky

The lady of goldenwood
in shrouds of pearls and palest white
though she bears the mark of the wilds
She is the queen of her kind

For the longest time we expected you Ilamrion, "Islander".
Your story planted with the very seeds of Val'inthor
On our journey I answered you with only silence,
For the ever present shadow scoured the valleys and moors
Asking your name.

Man will rise as one under the First-born's law,
unholy war brings to demise to elf and dwarf
Second-born from the shores beyond,
in his sacrifice a prophecy is undone

When night retrests,
Thousands have fallen on ivory ground
Dragon Son,
there can be only one

The lady of goldenwood
with words of death and palest gloom
And now as I leave her behind,
She remains in my mind

The elves will follow you into the storm
but the aid of dwarfs you must seek on your own.
For I'll hold no sway over hearts of stone.

Text přidala ada2

Text opravil Geralt

Video přidala Caetrin

("Dávné ságy našeho rodu praví, že semena Val'inthoru bly hvězdy, které padly ještě před narozením slunce. Ten kdo pohlédl na majstát Stromu Starších, kdo zaslechl hravý smích našeho rodu, jak zní skrz otevřené lesní mýtiny nebo viděl slonoviové róby, které má dcera nosí v těchto zemích, tyto mýty snadno přijme za pravdu. Ačkoli Duviel, má milovaná dcera raději nosila okované kožené oděv elfích hlídek, byla královnou našeho lidu")

Hvozd v podzimním světle
Rozednívá se nad stříbrnou rosou
Třpitivá jako světlušky
A zlaté listy z výšek
Přichází ke mě

Dáma z Zlatého hvozdu
V závoji z perel a nejbledší bílé
Ačkoli nosí znamení divočiny
Je královnou svého lidu

("Mezi nejvyššími větvemi, nad chrámovými přístěnky má nejmladší dcera, elfí princezna Sariel, často sedávala zpívala hymny a balady o dávných tradicích a jen málo ji znepokojovalo těžké břemeno, které bylo uděleno její rodině. Její oblíbená pídeň byla o magických slonovinových flétnách, které patřily Niaranden, dětem Naiden - elfům")

Zpívané slonovinovými flétnami
Noty se vznáší okolo Stromu Starších
Schody stoupají vzhůru
Kde zlaté listy líbají nebe

Dáma z Zlatého hvozdu
V závoji z perel a nejbledší bílé
Ačkoli nosí znamení divočiny
Je královnou svého lidu

Po nejdelší ddobu jsme tě očekávali Ilmarione, "Ostrovane"
Tvůj příběh byl zasazen se samotnými semeny Val'inthoru
Na naší cestě jsem ti odpovědela jen tichem
Protože každý přítomný stín pročesávající údolí a vřesoviště
Se ptal po tvém jméně

Člověk povstane jako jeden pod zákonem Prvorozeného
Bezbožná válka přinese smrt elfovi a trpaslíkovi
Druhorozený ze vzdálených pobřeží, v jeho oběti se proroctví naplní

Když noc ustoupí
Tisíce padly na slonovinové zemi
Syn Draka
Může být pouze jeden

Dáma z Zlatého hvozdu
S slovy o smrti a nejbledším zármutku
A teď ji musím nechat za sebou
Zůstává v mé mysli

Elfové tě budou následovat do bouře
ale pomoc od trpaslíků musíš najít sám.
Protože já nemám moc nad srdci z kamene

Překlad přidal Geralt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.