Playlisty Kecárna
Reklama

The Gothic Embrace - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Oh angel of my winter
Grieveth for the pain of sadness
A gothic embrace restores my love
God took away...
Ye romance of forgotten times...
In eras without the sun
An ocean of tears I see...
A nightfall of dreams... Caresses me!
Ach, anděli mé zimy;
Truchlící pro bolest smutku.
Gotické objetí navrací mou lásku
kterou Bůh vzal…
Tvá romance zapomenutých časů…
V érách bez slunce.
Oceán slz vidím…
Soumrak snů hladí mě.
Thou wert, thou art, thou shalt forever be...
In the nightshade of thy sorrow
Stretching out in twilight's beauty
In love with ye thousands of nights...
But weeping in silence... In ebony...
For melancholy... Forever! Forever!
Byl jsi, jsi, a navždy budeš…
V nočním stínu tvého žalu,
natahující se v kráse stmívání.
Zamilována do tebe tisíce nocí…
Ale plačící v tichu… v ebenu… pro melancholii… navždy! Navždy!
Jesus Christ walks the Earth...
A pitiful shade of God...
A cruel conspiracy for the sake of slavery
And He drags us down to the plague of humanity
Set us free!
Ježíš Kristus kráčí po Zemi…
Ubohý stín Boha…
Kruté spiknutí v zájmu otroctví,
a On nás táhne dolů do moru lidství.
Osvoboď nás!
I've killed my holiness...
Killed my emptiness!
I'm fallen from God...
Fallen from guilt!
Zabil jsem mou svatost…
Zabil mou prázdnotu!
Jsem padlý z Boha…
Padlý z viny!
I've abandoned the light
The light that blinded so long!
Free from submission
But still under His spell
We're in pain... Pain... Pain!
Sorrow turns to anguish...
And I scream with hate at the Tyrant above!
Opustil jsem světlo,
Světlo, které tak dlouho oslepovalo!
Volný od poddanosti,
Ale stále pod Jeho kouzlem.
Jsme v bolesti... bolesti... bolesti!
Zármutek mění se v muka…
A já křičím s nenávistí na Tyrana nad námi!
Hosanna de Profundis.
Arcana imperii.
Salva me, libera me!
Chvála v Propasti!
Tajemství říše.
Zachraň mě, vysvoboď mě!
Gothic moon... Ablazeth the eventide so sonorous
Ye solemn lover o'lovelorn garden of crimson souls
All true beauty is sad...
But lost within the clenched hands of God
Lost within the clenched hands of God
Gotický měsíc… ozařuje večer tak sonorní,
Ty velebný milenče lásky zbavené zahrady karmínových duší.
Všechna opravdová krása je smutná…
Ale ztracená v sevřených rukách Boha.
Ztracená v sevřených rukách Boha!
We are like dying embers
We are fallen leaves
As long as Thy power
is seated on Heaven's throne
The false righteousness
in Thy glory's name
Forever!
(Forever) shall I grieve!
Jsme jako umírající žhavé uhlíky...
Jsme padlé listí
dokud je Tvá moc
posazena na Nebeském trůnu.
Falešná spravedlnost
ve jménu Tvé slávy...
Navždy
(Navždy) budu truchlit!
I mourn that the night passes us forlorn...
Let there be an eternal night...
Truchlím, že nás noc přechází opuštěná…
Budiž věčná noc…
Eternal night! Věčná noc!

Text přidal Lukark

Text opravil Drakasin

Video přidal mates31

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Drakasin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Closed Eyes of Paradise

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.