Playlisty Kecárna
Reklama

The Amaranth - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Voice of Venus:]
Thou art a flower, growing into his soul.
You light his silent path of night...
Thy winds they blow for his love and shadows...
He's praising the beauty of thee... in a far away land.
Thou art The Amaranth!
Tvým uměním je květina, kvetoucí v jeho duši.
Tvé světlo je tichou stezkou noci…
Tvé vánky vanou jeho lásce a stínům…
Modlí se k tvé kráse… ve vzdálené zemí.
Tvé změní, laskavec!
(Remembering failed love...)
Meeting... Connecting...
Wishing... Hoping.
(Připomínka zničené lásky:)
Potkáš… Spojíš…
Přeješ si… Doufáš…
Embracing... Kissing...
Loving... Promising forever.
Objímáš… Líbáš…
Miluješ… Slibuješ navždy.
Spending... Fading... Thou wert a flower, growing into his soul.
Crying... Despising. You lit his silent path of night!
Plýtváš… Mizíš…
Pláčeš… Opovrhuješ.
Bleeding... Screaming...
Suffering... Hating for love!
Krvácíš… Křičíš…
Trpíš… Nenávidíš za lásku!
Never I knew a heart could be so true...
I dream to fly together forever with you!
Our crimson souls would surrender their pain...
Our tears would wash away the stains.
It's so cold here... without you!
Nikdy jsem si nemyslel, že srdce může být tak opravdové…
Sním o tom, že odletím navždy s tebou!
Naše karmínové duše mohou podlehnout bolesti…
Naše slzy mohou smýt skrvny.
Je tu tak chladno… bez tebe!
Within her, the essence of Night...
Within her, beloved Venus shines!
Uvnitř ní, esence Noci…
Uvnitř ní, milující Venuše září!
[Voice of Venus:]
Fading away, the last sunray... Fading away, the last sunray...
Autumn hath come to thy heart, Autumn hath come to my heart,
but maybe the rain brings her to you... but maybe the rain brings her to me...
So true and so dark, her beautiful soul forlorn. So true and so dark, my flower!
She is The Amaranth!
Mizí, poslední východ slunce…
Podzim přišel do mého srdce…
Však možná déšť přivede ji k tobě…
Tak opravdová a temná, její duše nádherná, osamocená…. Má kvetinka…
Ona je laskavec!
Will she rise in me?
Will I rise in her?
Povstane ve mě?
Povstanu v ní?
[Voice of Venus:]
Will she rise in him?
Will he rise in her?
Povstane v něm?
Povstane v ní?

Text přidal Lukark

Video přidal Lukark

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dark Oceans We Cry

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.