Playlisty Kecárna
Reklama

Morpine Cloud - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

One single night, one single day
Before it all just sweeps away...
With the paradise I do not know,
Through the joy I never had
I'm all alone on my isolated throne
Jednu jedinou noc, jeden jediný den
Než se to všechno smetlo pryč...
S rájem který neznám,
Skrze štěstí které jsem nikdy neměl
Já jsem úplně sám na mém izolovaném trůnu
Why have you forsaken me? Proč jsi mě opustila?
The days outnumbered themselves into the grey
And life cries, a dream dies out into the blackness,
Stretches for an empty cup; a chalice to collect the tears
That I keep to myself
Dny sami přibývají v šedou
A život pláče a sen umírá v černotě
Natažený pro prázdný šálek; pohár na sebírání slz
Které držím v sobě
I gaze upon the mystery, this lovelorn identity...
Frozen beyond the echoes of laughter
Já hledím na tajemství, tuhle zhrzenou existenci...
Zamrzlou za ozvěnou smíška
This morphine cloud hanging over me
Like a snow-white curtain;
This beautiful haze overruns me
So I erase myself from you; The cure for my sanity...
And here I am, unwilling to forgive myself
Tenhle morfinový mrak visí nade mnou
Jako sněhobílá záclona
Tahle krásná mlha mě moří
Tak já vymažu sebe z tebe; očištění pro mou svatost...
A tady jsem, neochotně se omlouvám
So lost in this remedy, your spirit is haunting me;
Consumed by indifference
I scream in your silence where shadows conceals me...
I'm cursed to search for you
Tak ztracen v této nápravě, tvůj duch mě obdivuje;
Strávet lhostejností
Já křičím ve tvém klidu kde stíny mě stíny zamlčují...
Já jsem zaklet do hledání tebe
Oh feeble, ungrateful my heart;
Paralyzed you drown with me
Intoxicate this bitter reality
Under the screens of apathy
Oh slabé, nevděčné srdce mé;
Ochromená se utapíš se mnou
Opít tuhle hořkou realitu
Pod zástěnami netečnosti
Oh feeble, ungrateful my heart;
Paralyzed you drown with me
Intoxicate this bitter reality
Under the screens of apathy
Oh slabé, nevděčné srdce mé;
Ochromená se utapíš se mnou
Opít tuhle hořkou realitu
Pod zástěnami netečnosti
The dream died before it was born,
Innocence is lost... And so am I
But still I pretend to be strong
Still I wonder where I belong
Sen umřel, dřív než se narodil
nevinnost se ztratila...A tak jsem já
Ale já pořád předstírám svou sílu
Stále přemýšlím kam vlastně patřím
You whisper to me gently in my sleep
To leave this world behind
And I gaze upon the mystery, this lovelorn identity...
Frozen beyond the echoes of laughter
Ty jsi my jemně šeptala ve spánku
O opuštění tohohle opožděného světa
A já hledím na tajemství, tuhle zhrzenou existenci...
Zamrzlou za ozvěnou smíška

Text přidal Lukark

Video přidal obladi

Překlad přidal Lukark

Překlad opravil Prink

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Turning Season Within

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.