Playlisty Kecárna
Reklama

Death, Come Near Me - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

By day I sleep, at night I weep!Ve dne spím, v nocí pláču!
O Death, come near me!
Be the one for me.
Be the one, the one, who stays.
My rivers are frozen and mischosen,
and the shadows around me sickens my heart.
Ach, smrti, přijď ke mně!
Buď tou jedinou pro mě.
Buď tou jedinou, tou jedinou, která zůstane.
Mé řeky jsou zamrzlé a špatně zvolené,
a stíny okolo mě znechucují mé srdce.
O Death, come near me,
and stay by my side.
Hear my silent, my silent cry!
In sadness I'm veiled,
to the cross I am nailed,
and the pain around me freezes my world.
Ach, smrti, přijď ke mně!
a zůstaň po mém boku.
Slyš můj tichý, můj tichý pláč!
Ve smutku jsem zahalen,
na kříži jsem přibitý,
A bolest okolo mě mrazí můj svět.
My cold world... Můj chladný svět…
In life I've failed, for years I've wailed.
Frozen in time...
left behind...
The rapture of grief is all to find...
The rapture of grief is all!
V životě jsem selhal, roky jsem naříkal.
Zmrazený v čase…
Opuštěn…
Blaženost žalu je vše, co nacházet…
Blaženost žalu je vše!
Behind the shadow of life the lost hopes are grieving.
I seek the night and hope to find love.
So I drown in the silence of life's short eternity.
The tears fills the void in my heart, astray...
Za stínem života ztracené naděje truchlí
Hledám noc a doufám, že najdu lásku.
Tak se topím v tichu krátkého nekonečna života.
Slzy plní prázdno v mém srdci zbloudilém.
Embrace me now, delightful ease!
Give me a world of wondrous peace!
Nyní mě obejmi, libá lehkosti!
Dej mi svět nádherného míru!
Calm the desperate scream in my heart! Utiš ten zoufalý křik v mém srdci!
O Death, come near me,
save me...
from this empty, cold, world!
O Life, you have killed me,
so spare me, from, this cauldron, of misery! Misery!
Ach, smrti, přijď ke mně!
Zachraň mě,
od tohoto prázdného, chladného světa!
Ach, živote, zabils mne…
Tak ušetři mě od tohoto kotle utrpení! Utrpení!
In life I cry.
Away I fly.
Chosen to fall within these walls.
The rapture of grief is all to find...
The rapture of grief is all!
V životě pláču.
Pryč letím.
Vyvolen k úpadku uvnitř těchto zdí.
Blaženost žalu je vše, co nacházet…
Blaženost žalu je vše!
Oh, shed a tear for the loss of innocence,
for the forsaken spirits who aches... in us.
Cry for the heart who surrenders to pain,
for the solitude of those left behind!
Ach, uroň slzlu za ztrátu nevinnosti,
Pro opuštěné duše, které bolí… v nás.
Plač pro srdce, které oddalo se bolesti
Pro osamělost pozůstalých!
Behold the pain and sorrow of the world,
dream of a place away from this nightmare.
Give us love and unity under the heart of night.
O Death, come near us, and give us life!
Hleď na bolest a smutek světa
Sni o místě daleko od téhle noční můry.
Dej nám lásku a jednotu pod srdcem noci.
Ach, smrti, přijď k nám, a dej nám život!

Text přidal Lukark

Text opravil Drakasin

Video přidal Lukark

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Drakasin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dark Oceans We Cry

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.