Playlisty Kecárna
Reklama

Bloodflower - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I've made a good living by dying;
Endless wait, grey solace ruling my mind
Constrained by time and drained by the cold,
Still I found myself shivering under the rising sun
Stvořila jsem dobrý život při smrti;
Nekonečné čekání, šedá útěcha tekoucí mou myslí
Přinucena časem a obtékána chladem,
Stále se nacházím chvějící se pod zářícím sluncem
You are the star, you are the moon
You are the soil where shadows bloom
Casting a light which brings me peace
Where the caverns of death will freeze
Jsi hvězda, jsi měsíc
Jsi půda, kde stíny kvetou
Světlo, co mi přinese mír
Jeskyně, kde smrt mrazí
The flower never grew
But I love you just the same
Even though like a bird you flew
I will love you just the same
Rostlina nikdy nevykvete
Ale milovat tě budu vždy stejně
I kdybys byl ptáček, co odletí
Milovat tě budu vždy stejně
I am the blood; A fire in your soul...
And I will grow in landscapes so cold
Jsem krev; oheň v tvé duši…
A rostu na tak chladných místech
Oh, how I feel you in every single detail,
As you lurk inside my troubled dreams
There is no hope as long we walk this Earth,
But you should know my universe screams,
It screams for you
Ach, jak tě cítím každým detailem
Jak se skrýváš v mých problémových snech
Není naděje, dokud kráčíme po Zemi
Ale měl bys znát můj vesmírný křik
Křičí pro tebe
I cry for you! Pláču pro tebe!
The flower never grew
But I love you just the same
Even though like a bird you flew
I will love you just the same
Rostlina nikdy nevykvete
Ale milovat tě budu vždy stejně
I kdybys byl ptáček, co odletí
Milovat tě budu vždy stejně

Text přidal Lukark

Video přidal obladi

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Turning Season Within

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.