Playlisty Kecárna
Reklama

B-Side - text, překlad

playlist Playlist
We use to sought the day when the sun saw it feeling
We never thought we'd say we'd give it all up to go back today
And now we are afraid to choose between the lies we want and why we stand to lose
And we try not to sing the blues but we know there's no use 'cause they explain of you
Používáme to k hledání dne, kdy slunce vidělo ten pocit
Nikdy jsme si nemysleli, že bychom řekli, že dáme abychom vrátili dnešek
A teď se bojíme si vybrat mezi lží kterou chceme
a proč stojíme abychom to ztratili
A snažíme se nezpívat blues, ale my víme, že to není k žádnému využití, protože ti to vysvětlovali
And we only wish we noticed the change
Was a bullet down range
A my si jen přejeme, abychom si všimli změny
Byla to kulka mimo dosah
We live on the b-side now because you are gone but we'll see you on the other side
You sang Tiny Dancer wrong, now it's our favorite song from the place where we live to love
My teď žijeme na druhé straně protože jsi pryč, ale
uvidíme se na druhé straně
Zpíval si Tinyho Dancera špatně, teď je to naše nejoblíbenější píseň z místa kde žijeme abychom milovali
I'll never forget when things would always be as they were then
Wish I wrote with this pen words that could somehow bring you back again
And now I am afraid to choose between the life I want and why I stand to lose
And I try not to sing the blues but I know there's no use 'cause it explains of you
Nikdy nezapomenu, jaké věci mohli být,
tak jako byli dřív
Kéž bych psal tímhle perem slova, které by tě nějak
vrátili zase zpátky
A teď mám strach, vybrat si mezi životem, který chci
a proč stojím abych to ztratil
A snažím se nezpívat blues, ale já vím, že tu není žádné využití, protože ti to vysvětlovali
And we only wish we noticed the change
Was a bullet down range
A my si jen přejeme, abychom si všimli změny
Byla to kulka mimo dosah
We live on the b-side now because you are gone but we'll see you on the other side
You sang Tiny Dancer wrong, now it's our favorite song from the place where we live to love
My teď žijeme na druhé straně protože jsi pryč, ale
uvidíme se na druhé straně
Zpíval si Tinyho Dancera špatně, teď je to naše nejoblíbenější píseň z místa kde žijeme abychom milovali
You took it a-... you took it a-... you took it away
You took it a-... you took it a-... you took it away
Vzal sis to....vzal sis to....vzal sis to pryč
Vzal sis to....vzal sis to....vzal sis to pryč
We live on the b-side now because you are gone but we'll see you on the other side
You sang Tiny Dancer wrong, now it's our favorite song from the place where we live to love
We live on the b-side, we love on the b-side
We live on the b-side now because you are gone but we'll see you on the other side
My teď žijeme na druhé straně protože jsi pryč, ale
uvidíme se na druhé straně
Zpíval si Tinyho Dancera špatně, teď je to naše nejoblíbenější píseň z místa kde žijeme abychom milovali
My žijeme na druhé straně, my milujeme druhou stranu
My teď žijeme na druhé straně protože jsi pryč, ale
uvidíme se na druhé straně

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Day Without Gravity

Reklama

Downplay texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.