Kecárna Playlisty
Reklama

My Destiny - text, překlad

karaoke Karaoke
I remember memories from a long long time ago
I can hear you calling me, to never let you go
As the sun shines down on me, I hold the key to give
Take hold of the destiny, I may give you life
Mám vzpomínky z hodně dávné doby
Slyším tě volat, abych na tebe nezapomněla
Když na mě svítí slunce, držím klíč
Překonej osud, možná ti dám život
Can you stay forever more?
Or are you gonna leave from me?
No matter what it takes for me, I'll find you
Just to be with you one more time
Můžeš zůstat navždy?
Nebo ode mě odejdeš?
Nezáleží na tom, co mě to bude stát, já tě najdu
Abych s tebou mohla být ještě jednou
A smile will find the way, my love
You've tahght me that life can be revived
With a smiling face,
The meaning of my destiny can be changed for your love
I can rule the world my love
Can't you see that, we can all survive
If you'll be my side, the world will be a better place for us all
Úsměv si najde cestu, má lásko
Naučil jsi mě, že život může být vzkříšen
S usměvavou tváří,
Smysl mého osudu může být změněn
pro tvou lásku
Můžu vládnou světu, má lásko
Copak nevidíš, že můžeme všichni přežít
Když budeš po mém boku, svět bude lepším místem pro nás všechny
Every since I met you, I want you by my side
Shoulg I go on my way or let you go for a ride
If I ever worry, then I will run to you
You gave me your everything, and my heart can be true
Od té doby, co sem tě potkala, chci tě na své straně
Mám jít na cestu nebo tě nechat se projet
Jestli se budu někdy bát, poběžím za tebou
Dal jsi mi svoje všechno, a moje srdce může být skutečné
Can you stay forever more?
Or are you gonna leave from me?
No matter what it takes for me, I'll find you
Just to be with you one more time
Můžeš zůstat navždy?
Nebo ode mě odejdeš?
Nezáleží na to, co mě to bude stát, já tě najdu
Abych s tebou mohla být ještě jednou
Stay close to me, my love
You've taught me that life can be reavived
With a smiling face,
The meaning of my destiny can be changed for your love
I can rule the world my love
Can't you see that, we can all survive
If you'll be my side the world will be a better place for us all
Zůstaň mi nablízku, má lásko
Naučil jsi mě, že život může být vzkříšen
S usměvavou tváří,
Smysl mého života může být změněn
pro tvou lásku
Můžu vládnout světu, má lásko
Copak nevidíš, že všichni můžeme přežít
Když budeš po mém boku, svět bude lepší místo pro nás všechny
I will make my way, my love
I know I will never be the same
Sharing of my life, destiny will never be for your love, you know
I will rule the world, my love
Memories of you, my heart's fulfilled
Trusting in your love, the peace will come to you and me and the world
Forever more
Půjdu svou cestou, má lásko
Vím, že nikdy nebudu stejná
Sdílení mého života, osud nikdy nebude pro tvou lásku, víš
Budu vládnout světu, má lásko
Vzpomínky na tebe, moje srdce je klidné
Věřící v tvoji lásku, mír přijde k tobě a mě a k světu
Napořád

Text přidala Breuse

Video přidala Breuse

Překlad přidala RoseF

Překlad opravil STH3172001

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Donna De Lory texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.