Playlisty Kecárna
Reklama

Right or Wrong - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

THIS...IS...MY...LIFETohle je můj život.
[Chorus]
(Right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)

(Správně nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
[Verse 1]
Made me a leader before I was ready to lead
Took away my hunger, but didn't give me greed
Made me successful, when I just wanted to be heard
Give me the light, cause all I need is the word
Give me a life, that I'm responsible for
I'll give him what's right, cause I'm responsible for him
And into the night, I'm gonna be there with him
Facing a fight, I be right there with him
Ready for Heaven, cause I done been through the Hell
And since I was seven, I've had a story to tell
See God is great, and that's why I'm still livin'
He gave to me, so I'ma keep on givin'
The bravery of a man's mind is slavery
Is making me the man I was made to be
I hate to see when cats know but don't spit it
Right is wrong, when it's on you gon' get it

Udělal ze mě vůdce předtím než jsem byl připravenej vést.
Vzal mi můj hlad,ale nedal mi chamtivost.
Udělal mě úspěšným zrovna,když jsem chtěl bejt vyslyšenej.
Dej mi světlo,protože všechno,co potřebuju, je slovo.
Dej mi život,protože jsem za něj zodpovědnej.
Dal jsem mu,co je správný,protože jsem za něj zodpovědnej.
A do noci,budu tam s ním.
V obležení zápasu,já budu přímo tam s ním.
Připravenej na Nebe,protože jsem si prošel Peklem.
A od sedmi,mám příběh k vyprávění.
Vidět Boha je tak skvělý,a to je proč ještě žiju.
On mi dal,takže nepřestávám dávat.
Statečnost mužský mysle je otroctví.
Dělá ze mě člověka,jakým jsem byl stvořen.
Nenávidím ,když vidím,že kočky to věděj,ale nevyplivnou to.
Správně nebo špatně,když je to na tobě,musíš to dostat.
[Chorus]
Budím se jako frustrovanej pes,jsem zraněnej uvnitř.
Myslím na bratry,který zastavili,pracovali a potom zemřeli.
Určitý zemřeli,některý brečeli.
Když to nejde správně,ty mě praštíš jako
Když vidíš,že věci nejsou vždycky takový,jak vypadaj.
A to je ten důvod,že se mi zdá,že On je se mnou.
A to je ten důvod,že tím proplouvám tak lehce.
Je to Boží milost kvůli,který On měl potřebu mě vést.
Šel přímo za mnou.
Protože On věděl,co se děje uvnitř mě,On mě zkoušel.
Věděl,kde je mý srdce.
Věděl,na co myslím.
Věděl,kdy jsem dole a kdy nahoře,omylem opuštěnej.
Věděl,kdy mě zvednout,protože to bylo tak těžký.
Věděl,že se chystám zakřičet " Prosím,Bože ! "
A ty už si věděl,že by si tam byl pro mě.
To je,proč ti vzdávám chválu.
[Verse 2]
I wake up frustrated dog, I'm hurtin' inside
Think about the brothers that put in, work and then died
A certain have tried, a certain have cried
When it didn't go right, you hit me like
You see things ain't always what they seem to be
And the reason I dream of thee is He's with me
And the reason I get through things so easily
Is by the grace of God cause he, see's the need to guide me
Walk right beside me
Because he knows what's going on inside me, he tried me
Knew where my heart was at
Knew what I was thinking
Knew when I was down and out, left there mistaken
Knew when to pick me up, cause it got too hard
Knew when I was gonna scream out "Please God!"
And you already knew that you would be there for me
That's why I bring you together to give you the glory

Každej den je nová kapitola.
A co je už předpovězeno,tak to je na duši,aby to zachytila.
Podstatou toho všeho je dědictví země.
Předurčen k jízdě s voláním od narození.
Skutečná hodnota člověka se neměří tím, co dělá pro sebe,ale
Co dělá pro někoho jinýho.
A pokud pomůžeš někomu jinýmu,bez obav o odměnu zlata.
Co dáš,to obdržíš desetkrát zpátky.
A já to dávám do mojí duše.
A já to dávám do mýho života.
A všechno,co vlastním.
A všechno,co vím.
A všechno,co ukazuju je to,co jsem předurčenej dělat.
Všechno,co říkám je to,čím procházím.
A všude,kde jsem byl,jsem byl z nějakýho důvodu.
Procházel se napříč pouští,skončil jsem zmrazenej.
Začal tam a skončil kde ?
A ted' věděj,že jakkoliv to půjde
[Chorus]
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde (dobře nebo špatně)
Jakkoliv to půjde.
Věděj,že jsou zavázaný.
Jejich duše k cestě,kterou si vybrali.
Nezáleží,jestli vyhraješ nebo prohraješ.
Furt jim budeš muset zaplatit poplatky.
Furt jim budeš muset zaplatit poplatky.
Furt jim budeš muset zaplatit poplatky.
[Verse 3]
Everyday of life is a new chapter
And it's already been foretold, so it's up to the soul to capture
The essence of it all, the meek shall inherit the earth
Destined to ride with the call from birth
The true worth of a man, is not measured by what he does for himself but
What he does for someone else
And if you help another, without concern for a reward of gold
What you give, you shall receive to tenfold
And I, put that on my soul
And, put that on my life
And, everything I own
And, everything I know
And, everything I show is what I was meant to do
Everything I told you is what I've been through
And everywhere I been, I was for a reason
Walk through the desert, ended up freezing
Start there, end up where?
And now they know...whatever which way they go
[Chorus]
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go (right and wrong)
Whatever which way they go
They know they gonna owe
They soul to the road they choose
It don't matter if you win or loose
You still gotta pay them dues
You still gotta pay them dues
You still gotta pay them dues

Text přidal dejv-kno

Text opravila SandraVanNek

Video přidala Baya148

Překlad přidala SandraVanNek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Great Depression

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.