Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

2Pac - Starin' Through My Rear View II (with .. - text

playlist

[Samples]
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
(Starin' at the world through my rearview​​​)
(​​"Somebody in the house say YEAH!")
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​(Starin' at the world through my rearview​​​)
(​​​"Tick tock ya don't stop")
​"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
(Got me starin' at the world through my rearview​​​)
​("Somebody in the house say YEAH!")
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​​"Tick tock ya don't stop"

[Verse 1]
Nobody thought I'd make it, the world called me loser
Just a high school dropout, young drug abuser
Mama told me there'd be days like this, I never listened
Spent my childhood years in my neighborhood prison
The world don't give a fuck about the kids
I can see from the poverty and the evil shit they did
To my young nation
Participation, more hesitation could turn lethal
When ain't no love for a young nigga he turns evil
And burn people with no hope, there's no peace
To all my niggas start regulatin' on your streets
Bustin' the neighborhood scatters, another drug war
There ain't no truce or negotiatin' with thug lords
Tried conversatin' but he won't listen
He said the world is a livin' hell for God's children
Picture him still in a Pen', doin' life plus two
While I'm starin' at the world through my rearview


[Samples]
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
(Starin' at the world through my rearview​​​)
(​​"Somebody in the house say YEAH!")
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​(Starin' at the world through my rearview​​​)
(​​​​​​"Tick tock ya don't stop")

[Verse 2]
It's clearer now, 'cause I'm a noted individual
Plus I'm a Don, not just a small time criminal
Time's have changed, homies died, only lives remain
Massive amounts of narcotics help me hide the pain
Wishin' on Benz, came up on a Jag
Then got it out for the quiet times, reflect on the past
All my homeboys that didn't make it, for you I'll do it
'member back in the days as young truants
HUH! tellin' me to beware
Because you cared and helped me to be prepared
Cemetery full of homies no longer here
But what about the babies, lost in watchin' burglars
Too dumb to be a dealer, too young to be a murderer
I'm beggin' you God, don't make their lives too hard
They're already scarred, too doped up to see the stars
We're livin' to die, everybody is high, plus I'm high too
Starin' at the world through my rearview HUH!


[Samples]
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
(Got me starin' at the world through my rearview​​​)
(​​"Somebody in the house say YEAH!")
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​(Starin' at the world through my rearview​​​)
(​​​"Tick tock ya don't stop")
​"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​"Somebody in the house say YEAH!"

[Verse 3]
Pictures are plenty, handlin' semi, sippin' Henny
I hustle for pennies, know my own feared by many
I watched and took notes as a child I strategized
Witnessin' crack dealings and drug killings have scattered lives
Niggas don't know me but they think
That we could be closer than homies
Nigga you're phoney so quit buyin' drinks
Mind on my money, you're funny, you're about my currency
Niggas don't wanna see me
Shootin', but they ain't worry me, livin' to tell
Prison is hell for a nigga, they're usin' my bail
Built bigger jails for a nigga
Father I'm feelin' tired, forgive me, 'cause I'm a sinner
Livin' life as a thug, while duckin' cops and the criminals
Homies is dead and buried, past time has gone
Don't ask why drink liquor 'cause my mind is gone
And if I die, then let me watch what we been through
Starin' at the world through my rearview HUH!


[Samples]
(Starin' at the world through my rearview​​​)
(​​"Somebody in the house say YEAH!")
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​They caught me starin' at the world through my rearview​​​
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​​"Tick tock ya don't stop"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "​
"Somebody in the house say YEAH!"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​​"Tick tock ya don't stop"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
"Somebody in the house say YEAH!"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "​
​​​"Tick tock ya don't stop"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
"Somebody in the house say YEAH!"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​​"Tick tock ya don't stop"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
"Somebody in the house say YEAH!"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​​"Tick tock ya don't stop"

[Collision]
Starin' at the world through my motherfucking rearview
Peep what a nigga trying to say; recognize that a nigga done did it all
And seen it all and got shit to say to the motherfuckers
That ain't seen shit and did shit yet
Peep game, look you little young motherfuckers
Stop running your heads up against brick walls
These old niggas got something for you nigga you better listen
Gotta get your over the dump
You know, you got to get over the humps ha ha
Staring at the world through my motherfucking rearview
That's right baby, Thug life, West Side
Death Row, Outlawz, you what time it is
Staring at the world through my rearview HUH!
They got me staring at the world through my rearview
Alright

[Samples]
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
"Somebody in the house say YEAH!"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​​"Tick tock ya don't stop"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "
​​​"Tick tock ya don't stop"
"I grabbed the mic and try to say, 'yes, y'all' "​[Vzorky]
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
(Starin 'na světě přes můj pohled)
("Někdo v domě říká YEAH!")
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
(Starin 'na světě přes můj pohled)
("Vyhněte se, aby se nezastavil")
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
(Dostal jsem se do světa pohledem na zadní pohled)
("Někdo v domě říká YEAH!")
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Vyhněte se, aby jste se nezastavili"

[Verse 1]
Nikdo si nepomyslel, že to zvládnu, svět mě nazývá loser
Jenom kvůli předčasnému ukončení školní docházky, mladému zneužívajícímu drogám
Mami mi řekla, že budou takové dny, nikdy jsem neslyšela
Strávil jsem dětství v mém sousedství
Svět nedělá kurva o dětech
Vidím z chudoby a špatného hovna, které udělali
Mému mladému národu
Účast, více váhání by mohlo být smrtelné
Když není láska k mladému nigu, změní zlo
A spálit lidi bez naděje, není mír
Ke všem mým negrům začněte regulovat na vašich ulicích
Bustin 'v okolí se rozptyluje, další drogová válka
Neexistuje žádné příměří ani jednání s pachateli
Pokusil se o konverzaci, ale nebude poslouchat
Říkal, že svět je pro pekelné děti Božích
Vystav si ho ještě v pera, dělej život plus dva
Zatímco ve svém zraku jsem se zvedl na svět
 

[Vzorky]
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
(Starin 'na světě přes můj pohled)
("Někdo v domě říká YEAH!")
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
(Starin 'na světě přes můj pohled)
("Vyhněte se, aby se nezastavil")

[Verse 2]
Je to jasnější, protože jsem známý člověk
Navíc jsem Don, ne jen malý trestník
Čas se změnil, homí zemřeli, zůstanou jen životy
Velké množství narkotik mi pomáhá skrývat bolest
Wishin 'na Benz, přišel na Jag
Pak se dostal ven za tiché časy, přemýšlel o minulosti
Všichni moji homeboři, kteří to neudělali, pro vás to udělám
"člen ve dnech jako mladí zájezdníci
HUH! Řekněte mi, abych se dala pozor
Protože jste se staral a pomáhal mi být připraven
Hřbitov plný homií už tady
Ale co s dětmi, které ztratily v pozorování zlodějů
Je příliš hloupé být obchodník, příliš mladý na to, aby byl vrahem
Já jsem vy, Bůh, neudělám příliš tvrdý život
Už jsou zjizveny, příliš dopředu, aby viděli hvězdy
Žijeme k smrti, všichni jsou vysokí, plus jsem vysoká
Starin 'na světě přes můj zpětný pohled HUH!
 

[Vzorky]
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
(Dostal jsem se do světa pohledem na zadní pohled)
("Někdo v domě říká YEAH!")
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
(Starin 'na světě přes můj pohled)
("Vyhněte se, aby se nezastavil")
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Někdo v domě říká YEAH!"

[Verse 3]
Obrázky jsou spousta, handlin 'semi, sipin' Henny
Hádám o penny, zná mou vlastní se obával mnoho
Díval jsem se na sebe a udělal si poznámky jako dítě, které jsem strategizoval
Svědkové spory a zabíjení drog mají rozptýlené životy
Niggas mě neznají, ale myslí si
Že bychom mohli být blíž než homí
Nigga, že jsi falešný, tak přestal kupovat nápoje
Myslím na mé peníze, jste vtipný, jste o mé měně
Niggas mě nechtějí vidět
Shootin, ale mě to netrápí
Vězení je peklo pro nigga, jsou to moje kauce
Postavili větší vězení pro nigu
Otec jsem unavený, odpusť mi, protože jsem hříšník
Obživujte život jako kriminálníka, zatímco duckin policajti a zločinci
Homies je mrtvý a pohřben, minulý čas je pryč
Neptejte se, proč pít alkohol, protože moje mysl je pryč
A když zemřu, tak mě nechte sledovat, co jsme prošli
Starin 'na světě přes můj zpětný pohled HUH!
 

[Vzorky]
(Starin 'na světě přes můj pohled)
("Někdo v domě říká YEAH!")
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
Cítili mě, že jsem se mnou zvedl po celém světě
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Vyhněte se, aby jste se nezastavili"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Někdo v domě říká YEAH!"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Vyhněte se, aby jste se nezastavili"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Někdo v domě říká YEAH!"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Vyhněte se, aby jste se nezastavili"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Někdo v domě říká YEAH!"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Vyhněte se, aby jste se nezastavili"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Někdo v domě říká YEAH!"
"Popadl jsem mikrofon a pokusil se říct," ano, všichni "
"Vyhněte se, aby jste se nezastavili"

[Kolize]
Starin 'na světě skrz můj výkřik
Podívej, co se snaží nigga; Rozpoznat, že nigga udělal všechno
A viděla to všechno a dostala hovno, abych řekla těm, co to dělají
To není vidět hovno a dělal ještě hovno
Peep hra, podívej se na tebe maličké mladé matky
Přestaňte spustit hlavy směrem k cihlové zdi
Tyhle staré niggas ti pro nigga někoho něco lepšího poslouchají
Gott

Text přidal GERmanikss

Text opravil GERmanikss

Video přidal GERmanikss


Nezařazené v albu

Dj GERmanikss DANCERtexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.