Playlisty Kecárna
Reklama

The Light - text, překlad

playlist Playlist
Like an unsung melody
The truth is waiting there for you to find it
It's not a blight, but a remedy,
A clear reminder of how it began
Deep inside your memory
Turned away as you struggled to find it
You heard the call as you walked away
A voice of calm from within the silence
And for what seemed an eternity
You wait and hoping it would call out again
You heard the shadow reckoning
Then your fears seemed to keep you blinded
You held your guard as you walked away
Jako nezpívaná melodie
Pravda čeká na nalezení
Není to špatný stín ale lék
Jasná připomínka toho, jak to začalo
Hluboko uvnitř tvé paměti
Otočil ses když ses to snažil najít
Slyšel jsi volání když jsi odešl
Klidný hlad z vnitřního ticha
A toho co se zdá být věčností
Čekáš a doufáš, že se ozve znovu
Slyšel jsi stín počítat
Pak se zdálo, že tě obavy oslepily
Držel ses svého strážce, když jsi odešl
When you think all is forsaken,
Listen to me now
You need never feel broken again
Sometimes darkness can show you the light
Když si myslíš, že je vše opuštěné
Poslouchej mě
Nepotřebuješ se znovu cítit zlomený
Někdy ti temnota může ukázat světlo
An unforgivable tragedy
The answer isn't' where you think you'd find it
Prepare yourself for the reckoning
For when your world seems to crumble again
Don't be afraid to turn away
You’re the one who can redefine it
Don't let hope become a memory
Let the shadow permeate your mind and
Reveal the thoughts that were tucked away
So that the door can be opened again
Within your darkest memories
Lies the answer if you dare to find it
Don't let hope become a memory
Neodpustitelná tragédie
Odpověď není tam, kde si myslíš, že ji najdeš
Připrav se na sčítání
Pak se zdá, že se tvůj svět znovu hroutí
Neboj se odvrátit se
Jsi tím, kdo to může předefinovat
Nedovol naději stát se vzpomínkou
Nech stín prostoupit do tvé mysli a
Odhalit myšlenky, které jsi zastrčil
Takže tyhle dveře můžou být znovu otevřené
Uvnitř tvých nejtemnějších vzpomínek
Leží odpověď pokud máš odvahu ji najít
Nedovol naději stát se vzpomínkou
When you think all is forsaken,
Listen to me now
You need never feel broken again
Sometimes darkness can show you the light
Když si myslíš, že je vše opuštěné
Poslouchej mě
Nepotřebuješ se znovu cítit zlomený
Někdy ti temnota může ukázat světlo
Sickening weakening
Don't let another somber pariah consume your soul
You need strengthening, toughening
It takes an inner dark to rekindle the fire burning in you
ignite the fire within you
Odporné oslabení
Nedovol, aby další temný vyvrhel pojídal tvou duši
Potřebuješ posílení, otužení
Oživení vnitřního ohně potřebuje vnitřní temnotu
Zapal oheň uvnitř sebe
When you think all is forsaken,
Listen to me now
You need never feel broken again
Sometimes darkness can show you the light
Když si myslíš, že je vše opuštěné
Poslouchej mě
Nepotřebuješ se znovu cítit zlomený
Někdy ti temnota může ukázat světlo
Don't ignore, listen to me now
You need never feel broken again
Sometimes darkness
Can show you the light
Neignoruj, teď mě poslouchej
Nepotřebuješ se znovu cítit zlomený
Někdy temnota
Může ukázat světlo

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil Marrbor

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Immortalized

Reklama

Disturbed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.