Playlisty Kecárna
Reklama

Land Of Confusion (Genesis Cover) - text, překlad

playlist Playlist
I must have dreamed a thousand dreams
Been haunted by a million screams
But I can hear the marching feet
They're moving into the street
Musel sem snít snad tisíc snů
Děsilo mě milión výkřiků
Ale já slyším dusot nohou
Které pochodují do ulic
Now, did you read the news today?
They say the danger´s gone away
But I can see the fire's still alight
They're burning into the night
Četli jste dnes noviny?
Říkají, že už jsme v bezpečí
Ale já vidím, že oheň hoří dál
Září do noci
There's too many men, too many people
Making too many problems
And there's not much love to go around
Can't you see this is a land of confusion?
Je tu příliš mnoho mužů, příliš moc lidí
Co dělají až moc problémů
A není tu dost lásky
Nevidíš snad, že je to samý zmatek?
This is the world we live in
And these are the hands were given
Use them and let's start trying
To make it a place worth living in
Toto je ten svět, ve kterém žijeme
A těmahle rukama jsme byli obdařeni
Tak je použijme a začněme se pokoušet
Udělat toto místo hodným pro život
Oh, superman, where are you now?
When everything's gone wrong somehow?
The men of steel, these men of power
Are losing control by the hour
Supermane, kde vězíš?
Teď, když se všechno nějak pokazilo?
Muži z oceli, muži s mocí
Z hodiny na hodinu ztrácejí kontrolu
This is the time, this is the place
So we look for the future
But there's not much love to go around
Tell me why this is a land of confusion
Teď je ta chvíle, tohle je to místo
Tak se podívejme do budoucnosti
Tam ale není moc lásky
Tak mi řekni, proč je tohle země zmatků?
This is the world we live in
And these are the hands were given
Use them and let's start trying
To make it a place worth living in
Toto je ten svět, ve kterém žijeme
A těmahle rukama jsme byli obdařeni
Tak je použijme a začněme se pokoušet
Udělat toto místo hodným pro život
I remember long ago
When the sun was shining
And all stars were bright all through the night
In the wake of this madness, as I held you tight
So long ago
Vzpomínám si, že dávno předtím
Když slunce svítilo
A všechny hvězdy zářili celou noc
V počátcích tohoto šílenství, když jsem tě svíral
Tak dávno
I won't be coming home tonight
My generation will put it right
We're not just making promises
That we know we'll never keep
Dnes v noci nepříjdu domů
Má generace to napraví
My to jen nebudeme slibovat věci
O kterých víme, že nikdy nedodržíme
There's too many men, too many people
Making too many problems
And there's not much love to go round
Can't you see this is a land of confusion?
Je tu příliš mnoho mužů, příliš moc lidí
Co dělají až moc problémů
A není tu dost lásky
Nevidíš snad, že je to samý zmatek?
Now, this is the world we live in
And these are the hands were given
Use them and let's start trying
To make it a place worth fighting for
Toto je ten svět, ve kterém žijeme
A těmahle rukama jsme byli obdařeni
Tak je použijme a začněme se pokoušet
Udělat toto místo hodným pro život
This is the world we live in
And these are the names were given
Stand up and let's start showing
Just where our lives are going to
Toto je ten svět, ve kterém žijeme
A toto jsou jména, které jsme dostali
Postavme a začněme ukazovat
Jakým směrem budou naše životy pokračovat

Text přidala P_Ne

Text opravil IzZy

Videa přidali 1Dadulinka, flover

Překlad přidala maggot4live

Překlad opravil Toxy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ten Thousand Fists

Reklama

Disturbed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.