Playlisty Kecárna
Reklama

Indestructible - text, překlad

playlist Playlist
Another mission, the powers have called me away
Another time to carry the colors again
My motivation, an oath I've sworn to defend
To win the honor of coming back home again
Další mise, síly mě zavolaly pryč
Další chvíle opět nést barvy
Má motivace je kletba, kterou jsem přísahal bránit
Abych vyhrál tu čest se znovu vrátit domů
No explanation will matter after we begin
Unlock the dark destroyer that's buried within
My true vocation and now my unfortunate friend
You will discover a war you're unable to win
Žádné vysvětlování nepomůže až začneme
Uvolni temného ničitele pohřbeného uvnitř
Mé skutečné poslání, a teď můj nešťastný příteli
poznáš válku, kterou nejsi schopen vyhrát
I'll have you know
That I've become
Poznáš,
že jsem se stal

Indestructible
Determination that is incorruptible
From the other side, the terror to behold
Annihilation will be unavoidable

Nezničitelný
Odhodlanost, která je neúplatná
Z druhé strany je teror ke zření
Zkáza bude nevyhnutelná
Every broken enemy will know
that their opponent had to be invincible
Take a last look around while you're alive
I'm an indestructible master of war!
Každý poražený nepřítel pozná,
Že jejich protivník musel být nepřemožitelný
Naposled se rozhlédni okolo sebe, dokud jsi naživu
Já jsem nezničitelný pán války!
Another reason, another cause for me to fight
Another fuse uncovered now for me to light
My dedication to all that I've sworn to protect
I carry out my orders without a regret
Další důvod, další příčina mého boje
Další pojistka je nyní uvolněna pro můj boj
Má oddanost všem, které jsem slíbil ochránit
Plním své rozkazy bez milosti
My declaration embedded deep under my skin
A permanent remainder of how it began
No hesitation when I am commanded to strike
You need to know that you're in for the fight of your life
Mé vyznání vryté hluboko pod kůží
Věčná připomínka toho, jak to začalo
Neváhám, když mám udeřit
Měl bys vědět, že bojuješ o svůj holý život
You will be shown
How I've become
Uvidíš,
Jak jsem se stal

Indestructible
Determination that is incorruptible
From the other side, the terror to behold
Annihilation will be unavoidable

Nezničitelný
Odhodlanost, která je neúplatná
Z druhé strany je teror ke zření
Zkáza bude nevyhnutelná
Every broken enemy will know
that their opponent had to be invincible
Take a last look around while you're alive
I'm an indestructible master of war!
Každý poražený nepřítel pozná,
Že jejich protivník musel být nepřemožitelný
Naposled se rozhlédni okolo sebe, dokud jsi naživu
Já jsem nezničitelný pán války!

I'm indestructible
Determination that is incorruptible
From the other side, the terror to behold
Annihilation will be unavoidable

Jsem nezničitelný
Odhodlanost, která je neúplatná
Z druhé strany je teror ke zření
Zkáza bude nevyhnutelná
Every broken enemy will know
that their opponent had to be invincible
Take a last look around while you're alive
I'm indestructible
Každý poražený nepřítel pozná,
Že jejich protivník musel být nepřemožitelný
Naposled se rozhlédni okolo sebe, dokud jsi naživu
Já jsem nezničitelný pán války!

Indestructible
Determination that is incorruptible
From the other side, the terror to behold
Annihilation will be unavoidable

Nezničitelný
Odhodlanost, která je neúplatná
Z druhé strany je teror ke zření
Zkáza bude nevyhnutelná
Every broken enemy will know
that their opponent had to be invincible
Take a last look around while you're alive
I'm an indestructible master of war!
Každý poražený nepřítel pozná,
Že jejich protivník musel být nepřemožitelný
Naposled se rozhlédni okolo sebe, dokud jsi naživu
Já jsem nezničitelný pán války!

Text přidal Alaric

Text opravila Mianne

Videa přidala anonyman1997

Překlad přidal Sidorovich

Překlad opravila Mianne

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Indestructible

Reklama

Disturbed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.