Playlisty Kecárna
Reklama

If I Ever Lose My Faith in You (Sting Cover) - text, překlad

playlist Playlist
You could say I lost my faith in science and progress
You could say I lost my belief in the holy church
You could say I lost my sense of direction
You could say all of this and worse but
Dalo by se říci, že jsem ztratil víru ve vědu a pokrok
Dalo by se říci, že jsem ztratil víru ve svatou církev
Dalo by se říct, že jsem ztratil směr
Dalo by se říct tohle všechno a mnohem hůř ale
If I ever lose my faith in you
There'd be nothing left for me to do
Kdybych někdy ztratil víru v tebe
Nedalo by se nic jiného dělat
Some would say I was a lost man in a lost world
You could say I lost my faith in the people on TV
You could say I'd lost my belief in our politicians
They all seemed like game show hosts to me
Někdo by mohl říct, že jsem byl ztracený muž ve ztraceném světě
Dalo by se říct, že jsem ztratil víru v lidi v televizi
Dalo by se říct, že jsem ztratil víru v naše politiky
Všichni se mi jevili jako hosté herní show
If I ever lose my faith in you
There'd be nothing left for me to do
Kdybych někdy ztratil víru v tebe
Nedalo by se nic jiného dělat
I could be lost inside their lies without a trace
But every time I close my eyes I see your face
Mohl jsem se ztratit v jejich lžích beze stopy
Ale pokaždé, když zavřu oči, vidím tvou tvář
I never saw no miracle of science
That didn't go from a blessing to a curse
I never saw no military solution
That didn't always end up as something worse but
Let me say this first
Nikdy jsem neviděl zázrak vědy
Že se nezměnila z požehnání v prokletí
Nikdy jsem neviděl řešení ve vojně
Která neskončila jako něco horšího ale
Dovol mi jako první říct tohle
If I ever lose my faith in you
There'd be nothing left for me to do
Kdybych někdy ztratil víru v tebe
Nedalo by se nic jiného dělat

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

If I Ever Lose My Faith in You (Sting Cover) - Single

Reklama

Disturbed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.