Playlisty Kecárna
Reklama

I'm Alive - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Never again will I be dishonored
And never again will I be reminded
Of living within the world of the jaded
They kill inspiration
It's my obligation
To never again, allow this to happen
Where do I begin?
The choices are endless
Denying the sin
My art, my redemption
I carry the torch of my fathers before me
Už nikdy nebudu zneuctěn
A už nikdy nebudu připomenut
Život uvnitř světa je vyčerpaný
Zabili inspiraci
Je to mou povinností
Nedovolit aby se to stalo znovu
Kde mám začít?
Možnosti jsou nekoneční
Popíráním hříchu
Mé umění, mé vykoupení
Nesu pochodeň svých otců
The thing I treasure most in life cannot be taken away
There will never be a reason why I will surrender to your advice
To change myself, I'd rather die
Though they will not understand
I won't make the greatest sacrifice
You can't predict where the outcome lies
You'll never take me alive
I'm alive
I'm alive
I'm alive
Věc, které si ve svém životě nejvíce cením nemohou být odneseny
Nikdy tu nebudu důvod proč se vzdám tvé rady
Změnit se, to bych raději zemřel
Myslím, že neporozumí
Nechci dát tu největší oběť
Nemůžeš předvídat, kdy přijde lež
Nikdy mě nedostaneš živého
Jsem naživu
Jsem naživu
Jsem naživu
Change again, cannot be considered
I rage again, dispelling my anger
Where do I begin?
The choices are endless
My art, my redemption, my only salvation
I carry the gift that I have been blessed with
My soul is adrift in oceans of madness
Repairing the rift that you have created
I am not alone, brothers, give me your arms now
Znovu změna, nemůže být uvážena
Povstanu znovu, rozptylující zlobu
Kde mám začít?
Mé umění, mé vykoupení, má jediná spása
Nesu dar, kterým jsem byl požehnán
Má duše je kruh v oceánu šílenství
Opravuji loď, kterou jsi stvořil
Nejsem sám, bratři, připojte své ruce
The thing I treasure most in life cannot be taken away
There will never be a reason why I will surrender to your advice
To change myself, I'd rather die
Though they will not understand
I won't make the greatest sacrifice
You can't predict where the outcome lies
You'll never take me alive
Věc, které si ve svém životě nejvíce cením nemohou být odneseny
Nikdy tu nebudu důvod proč se vzdám tvé rady
Změnit se, to bych raději zemřel
Myslím, že neporozumí
Nechci dát tu největší oběť
Nemůžeš předvídat, kdy přijde lež
Nikdy mě nedostaneš živého
I'm no slave
Are you feeling brave?
Or have you gone out of your mind?
No more games
It won't feel the same
If I hold my anger inside
There's no meaning
My soul is bleeding
I've had enough of your kind
One suggestion, use your discretion
Before you label me blind
Nejsem otrok
Cítíš se statečně?
Nebo jsi se pomátl?
Už žádné hry
Nechci zase pocítit to samé
Když v sobě zadržím zlobu
Není tu žádný význam
Má duše krvácí
Mám už dost tvé laskavosti
Jeden návrh, uvažuj
Před tím, než mě označíš za slepého
The thing I treasure most in life cannot be taken away
There will never be a reason why I will surrender to your advice
To change myself, I'd rather die
Though they will not understand
I won't make the greatest sacrifice
You can't predict where the outcome lies
You'll never take me alive
I'm alive
I'm alive
I'm alive
I'm alive
I'm alive
I'm alive
I'm alive
I'm alive
Věc, které si ve svém životě nejvíce cením nemohou být odneseny
Nikdy tu nebudu důvod proč se vzdám tvé rady
Změnit se, to bych raději zemřel
Myslím, že neporozumí
Nechci dát tu největší oběť
Nemůžeš předvídat, kdy přijde lež
Nikdy mě nedostaneš živého
Jsem naživu
Jsem naživu
Jsem naživu
Jsem naživu
Jsem naživu
Jsem naživu
Jsem naživu
Jsem naživu

Text přidala P_Ne

Video přidal c.WO.k

Překlad přidala maggot4live

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ten Thousand Fists

Reklama

Disturbed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.