Playlisty Kecárna
Reklama

Another Way To Die - text, překlad

playlist Playlist
The indulgence of our lives
has cast a shadow on our world
Our devotion to our appetites
betrayed us all
An apocalyptic plight
More destruction will unfold
Mother Earth will show her darker side
and take her toll
Bezuzdnost našich životů
uvrhla stín na náš svět
Naše oddanost svým chutím
nás všechny zradila
Apokalyptická situace
Nastane další ničení
Matka Země ukáže svou temnější stránku
a vybere si svou daň

It's just another way to die!
Je to jen další způsob, jak umřít!
There can be no other reason why
You know we should have seen it coming
Consequences we cannot deny
will be revealed in time
Glaciers melt us we pollute the sky
A sign of devastation coming
We won't need another way to die
Can we repent in time?
Nemusí být žádný další důvod
Víš, měli jsme to očekávat
Důsledky, kterých se nezbavíme
se ukážou s časem
Ledovce tají, zatímco znečišťujeme oblohu
Znamení devastace je tu
Nepotřebujeme další způsob, jak zemřít
Můžeme litovat minulosti?

The time bomb is ticking
and no one is listening
Our future is fading
Is there any hope we'll survive?
Časovaná bomba tiká
a nikdo neposlouchá
Naše budoucnost mizí
Je nějaká naděje na přežití?
Still, we revage the world that we love
And the millions cry out to be saved
Our endless maniacal appetite
Left us with another way to die
Pořád ničíme svět, který milujeme
A milióny pláčou, aby byly zachráněny
Naše nekonečná maniakální chuť
Nám zanechala další způsob, jak umřít
It's just another way to die Je to jen další způsob, jak umřít
Can we repent in time? Můžeme litovat minulosti?

Greed and hunger led to our demise
A path I can't believe we followed
Black agenda's rooted in a lie
Will we repent in time?
Species fall before our very eyes
A world that they cannot survive
in left them with another way to die
Are we dead inside?
Hamižnost a hlad nás dovedly k demisi
K cestě, po níž nevěřím, že jsme šli
Temná agenda vyústila v lež
Budeme litovat minulosti?
Druhy vymírají před našima očima
Svět, ve kterém nemohou přežít
jim zanechal další způsob, jak umřít
Jsme uvnitř mrtvi?
The time bomb is ticking
and no one is listening
Our future is fading
Is there any hope we'll survive?
Časovaná bomba tiká
a nikdo neposlouchá
Naše budoucnost mizí
Je nějaká naděje na přežití?
Still, we revage the world that we love
And the millions cry out to be saved
Our endless maniacal appetite
Left us with another way to die
Pořád ničíme svět, který milujeme
A milióny pláčou, aby byly zachráněny
Naše nekonečná maniakální chuť
Nám zanechala další způsob, jak umřít
It's just another way to die Je to jen další způsob, jak umřít

Guitar solo
[Kytarové sólo]

Still, we revage the world that we love
And the millions cry out to be saved
Our endless maniacal appetite
Left us with another way to die
Pořád ničíme svět, který milujeme
A milióny pláčou, aby byly zachráněny
Naše nekonečná maniakální chuť
Nám zanechala další způsob, jak umřít
It's just another way to die Je to jen další způsob, jak umřít
Can we repent in time? Můžeme litovat minulosti?
It's just another way to die Je to jen další způsob, jak umřít
Can we repent in time? Můžeme litovat minulosti?

Text přidala Zuzanka888

Videa přidali Zuzanka888, hrac28

Překlad přidal MESIAH

Překlad opravil Rikudou

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Asylum

Reklama

Disturbed texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.