Playlisty Kecárna
Reklama

Until the End (feat. Joe Gil) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I can see you breathing
But you aren't any more
Then a life with no light
Is harder to find
Vidím tě dýchat
Ale už nedýcháš
Poté život beze světla
Je těžší najít
But don't you see you're holding
All the keys to all the dungeons
Let yourself out
Just let you be found
Ale nevidíš, že držíš
všechny klíče ke všem žalářům
Vypusť se ven
Jen se nech najít
Give me your faith
Give me your fears
I'll be your eyes
I'll be your ears
Just let you go
Let you go
Dej mi svou víru
Dej mi své obavy
Budu tvé oči
Budu tvé uši
Jen jdi
Jdi
We're taking a step over the edge
Always the worst
Always the best
We'll never know
Děláme krok přes hranici
Pokaždé ti nejhorší
Pokaždé ti nejlepší
Nikdy se nedozvíme
Till the end of time
Till the end of time
It's you and I
Till the end of time
It's you and I
Till the end of time
Na věky věků
Na věky věků
Jsi to ty a já
Na věky věků
Jsi to ty a já
Na věky věků
Yeah, I know your home's far away
And it's hard to leave the life you've made
But I promise you more
than what you've seen and
what you've had before
Jo, vím, že je tvůj domov daleko
A je těžké nechat život, který sis stvořila
Ale slibuji ti víc,
než co jsi kdy viděla a
než co jsi měla předtím
So give me your faith
Give me your fears
I'll be your eyes
I'll be your ears
Just let you go
Let you go
Tak mi dej svou víru
Dej mi své obavy
Budu tvé oči
Budu tvé uši
Jen jdi
Jdi
We're taking a step over the edge
Always the worst
Always the best
We'll never know
Děláme krok přes hranici
Pokaždé ti nejhorší
Pokaždé ti nejlepší
Nikdy se nedozvíme
Till the end of time
Till the end of time
It's you and I
Till the end of time
It's you and I
Till the end of time
Na věky věků
Na věky věků
Jsi to ty a já
Na věky věků
Jsi to ty a já
Na věky věků

Text přidal Lolekk

Text opravila tinush

Video přidala tinush

Překlad přidala tinush

Překlad opravila tinush

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Speed of Life

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.