Playlisty Akce
Reklama

Undecided - text, překlad

playlist Playlist
the two who turned their backs on eath other have nowhere to go
they can't even hear the sound of the heavy, pounding rain
turning their backs on each other, they walk to a place they go to
their footprints vanishing, one after the other
Dva, kteří se k sobě otočili zády nemají kam jít
Nemohou dokonce slyšet ani zvuk těžce dopadajícího deště
Otáčejíc se k sobě zády si jdou vlastní cestou
Jejich stopy mizí jedna za druhou
turn me into a memory and go to the new ocean
from my heart I wish you happiness
there is happiness beyond the tears
but you aren't there beyond the tears
Proměň mě ve vzpomínku a jdi k novému oceánu
Ze svého srdce ti přeji štěstí
Je zde štěstí pod slzami
Ale ty nejsi zde pod slzami nejsi
we won't be seperated I don't want us to be seperated, but
your words pierce deeply through my heart don't you see?
we won't be seperated I don't want us to be seperated, but
the waves erase your footsteps again, one by one
Nebudeme odděleni, Já nechci abychom byli odděleni, ale.....
Tvá slova mě bodají hluboko do srdce, copak to nevidíš?
Nebudeme odděleni, Nechci abychom byli odděleni, ale.....
Vlny mažou tvé stopy znovu jednu po druhé
with the changing of the seasons
it's too late, but I want to hold your hand one more time
in the changing of the seasons
meeting someday parting someday and meeting with you
Se měnícími se obdobími
Je příliš pozdě, ale chci tě držet za ruku ještě jednou
Ve měnícími se obdobími
Jednoho dne se setkáme
Jednoho dne se rozloučíme
A setkám se s tebou

Text přidala WampireGirl

Překlad přidal CrazymanCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kisou

Reklama

Dir en Grey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.