Playlisty Kecárna
Reklama

Red Soil - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Pressing the megaphone against the apostle's open ear
Darkness and onanists are in attendance
I press a gun against all the spectator's temple now
And my face lets out a smile everytime
Saving
Tlačíc megafon proti apoštolovu otevřenému uchu
Temnota a onanisté se účastní
Tlačím zbraň proti všem diváckým chrámům
A můj obličej se pořád směje
Zachraňuji
It's prostitution to the kids who listen from the right and out the left
Twins and seven colors of rainbow
It can't be saved, the sorrow
I question it all, why oh why?
Je to prostituce pro děti které poslouchají z prava a z leva
Dvojčata a sedm barev duhy
Nemůže to být zachráněno zármutek
Ptám se proč?
The deception of sweetly intertwining
It's the same everywhere
The flowing of blood mixes
I sleep deeply
Podvod sladkého popletení
Je to stejné všude
Plynutí krve se míchá
Hluboce spím
I carve into my heart the sins
And I live on dying
The sakura blossoms on my wrist
Your beloved self breeds on the corpse of the crow
Vyrývám hříchy do svého srdce
Žiji na umírání
Sakura kvete na mém zápěstí
Tvé milované já chová na těle vrány
For the people on the losing end
Is it tears of emptiness?
Burn mercy with the National Anthem and understand death by dying
Justice humps in the sheep yard
Pro lidi na ztrácejícím se konci
Jsou to slzy prázdnoty?
Spal slitování národní hymnou a porozumněj smrti umírání
Hrboly spravedlnosti na ovčím dvoře
What color of skin gathers behind comfort and eats?
The earth sucks the life out and turns itself into red soil
A piece of paper and power circles around in the air
The shot wound to the head of a cow
It's wide open
Jaká barva kůže se shromažďuje za komfortem a jí?
Země vysává život a mění se v červenou půdu
Kousek papíru a
Kruhy energie okolo ve vzduchu
Střelná rána do kravské hlavy
Je zširoka otevřená
The genitals of happiness
The neutered almighty god
Genitálie štěstí
Vykastrovaný všemocný bůh

Text přidal Black_AngeL

Video přidal LRyuzaki

Překlad přidal CrazymanCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Uroboros

Reklama

Dir en Grey texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.