Playlisty Kecárna
Reklama

The Game - text, překlad

playlist Playlist
Like a song from a distant earth
Like a dream that is far too real
You took life as if was away from us
We were blind to the truth behind
We were tricked by your vicious mind
We had hopes of a different kind
We believed that the traveller had come
Jako píseň ze vzdálené země
Jako sen, který je příliš reálný
Vzal sis život, když jsi byla od nás
Byli jsme moc slepí na to, abychom viděli pravdu
Byli jsme podvedeni tvou bludnou myslí
Měli jsme naděje jiného druhu
Věřili jsme, že dorazil cestovatel
So long souls lost, worlds lingered on
Our hopes were gone but we remained
As starts in a darkest place
A space of love so drained
And then, through eternities
You came to set us free
Tak dlouho ztracené duše, světy přetrvávaly
Naše naděje byly pryč, ale zůstali jsme
Když to začíná na nejtemnějším místě
Prostor lásky je tak vysušený
A pak skrze věčnosti
Jsi nás přišel osvobodit
We lost the game, in our minds grew madness
Your treachery, like a blade to the bone
You took our souls
But our dreams you left untouched
Silently we weep
Prohráli jsme hru, v našich myslích rostlo šílenství
Tvá zrada je jako ostří až do kosti
Vzal jsi naše duše
Ale naše sny jsi zanechal nedotknuté
Tiše pláčeme
It is dawn, it is time to go
time to save what is yet to save
We will leave for another world, reload!
Gather around, all our ships are packed
Say goodbye to your lives of old
Enter space, the embrace of cold set our path on a galaxy unknown
To je úsvit, tak čas utíká
Čas zachránit, co je ještě možné zachránit
Odejdeme do jiného světa, odznova!
Shromážděte se, všechny naše lodě jsou sbalené
Řekněte sbohem svým starým životům
Vstupme do vesmíru, obejměme chladně vytyčenou cestu do neznámé galaxie
In darkness dreams begin to stir
Trough generations they live on, on and on!
We will regain our land, we will be back!
You will regret, you'll live to see
The day we come. The day of our return!
V temnotě se sny začínají míchat
Přes generace žijí dál, dál a dál!
Obnovíme naši zemi, vrátíme se!
Budeš litovat, uvidíš
V ten den přicházíme. Den našeho návratu!
As stars in a darkened place
A space of love so drained
And then, through eternities
You came to set us free
Jako hvězdy na potemnělém místě
Vesmír lásky je tak vysušený
A pak, skrz věčnosti
Jsi náš přišel osvobodit
Silently we weep! Tiše pláčeme!

Text přidal trasher

Text opravil Efai

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Fairytales and Reality

Reklama

Dionysus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.