Playlisty Akce
Reklama

The Power Of The Dream - text, překlad

playlist Playlist
Deep within each heart
There lies a magic spark
That lights the fire of our imagination
And since the dawn of man
The strenght of just "I can!"
Has brought together people of all nations
Hluboko v srdci každého z nás
leží magická jiskra,
to světlo ohně naší představivosti
A od počátku lidstva
síla prostého „Já můžu!"
přivádí k sobě lidi všech národů.
There's nothing ordinary
In the living of each day
There's a special part
Every one of us will play
Není nic všedního
na každodenním žití
Je to zvláštní úloha,
kterou každý z nás bude hrát
Feel the flame forever burn
Teaching lessons we must learn
To bring us closer to the power of the dream
As the world gives us its best
To stand apart from all the rest
It is the power of the dream that brings us here
Cítit oheň stále žhnout,
učit se věci, které musíme znát,
aby nás přinesly blíže k síle našeho snu
Stejně jako svět nám dává to nejlepší,
abychom stáli stranou od všech ostatních,
je to právě síla snu která nás tam přenáší
Your mind will take you far
The rest is just pure heart
You'll find your fate is all your own creation
Every boy and girl
As they come into this world
They bring the gift of hope and inspiration
Tvá mysl tě dostane daleko,
zbytek už je jen čisté srdce
Nakonec zjistíš, že osud je pouze tvůj vlastní výtvor
Každý kluk a děvče,
Jak přichází na ten to svět,
přináší s sebou dar naděje a inspirace
Feel the flame forever burn
Teaching lessons we must learn
To bring us closer to the power of the dream
The world unites in hope and peace
We pray that it will always be
It is the power of the dream that brings us here
Cítit oheň stále žhnout,
učit se věci, které musíme znát,
aby nás přinesly blíže k síle našeho snu
Svět spojený v naději a míru,
modlíme se za to, aby to takhle zůstalo navždy
to je ta síla snu která nás tam přenáší
There's so much strength in all of us
Every woman child and man
It's the moment that you think you can't
You'll discover that you can
Je tolik síly v každé z nás,
každé ženě, dítěti i muži
Ve chvíli kdy si už myslíš, že nemůžeš
zjistíš, že to tak není
Feel the flame forever burn
Teaching lessons we must learn
To bring us closer to the power of the dream
The world unites in hope and peace
We pray that it will always be
It is the power of the dream that brings us here
Cítit oheň stále žhnout,
učit se věci, které musíme znát,
aby nás přinesly blíže k síle našeho snu
Svět spojený v naději a míru,
modlíme se za to, aby to takhle zůstalo navždy
to je ta síla snu která nás tam přenáší
Feel the flame forever burn
Teaching lessons we must learn
To bring us closer to the power of the dream
The world unites in hope and peace
We pray that it will always be
It is the power of the dream that brings us here
Cítit oheň stále žhnout,
učit se věci, které musíme znát,
aby nás přinesly blíže k síle našeho snu
Svět spojený v naději a míru,
modlíme se za to, aby to takhle zůstalo navždy
to je ta síla snu která nás tam přenáší
The power of the dream
The faith in things unseen
The courage to embrace your fear
No matter where you are
To reach for your own star
To realize the power of the dream
Síla snu,
víra ve věci, které nejsou viditelné,
odvaha přijmout svůj strach
Nezáleží na tom, kde zrovna jsi,
k tomu, aby si dosáhnul na svou hvězdu,
ti stačí pouze představit si sílu snu

Text přidala anemourek

Videa přidali matysekryba, barnajka

Překlad přidala anemourek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

My Love... Essential Collection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.