Playlisty Akce
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I'm scared
So afraid to show I care
Will he think me weak
If I tremble when I speak
Oooh - what if
There's another one he's thinking of
Maybe he's in love
I'd feel like a fool
Life can be so cruel
I don't know what to do
Jsem vyděšená
Tolik se bojím ukázat svůj zájem
Bude myslet, že jsem slaboch,
když se budu třást při mluvení
Oooh - co když
je zde jiná, na kterou myslí
Třeba je zamilovaný
Budu se cítit pošetile
Život umí být tak krutý
Nevím, co si počít
I've been there
With my heart out in my hand
But what you must understand
You can't let the chance
To love him pass you by
Já tam byla
se srdcem na dlani
Co ale musíš pochopit je,
že nemůžeš tu šanci milovat ho
nechat tě jen tak minout
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
Pověz mu
Pověz mu, že slunce i měsíc
vycházejí v jeho očích
Nech to k němu dojít
a pošeptej mu
něžná slova, tak jemně a sladce
Obejmi ho tak pevně, že ucítíš tlukot jeho srdce
Láska bude dar, který nadělíš sama sobě
Touch him
With the gentleness you feel inside
Your love can't be denied
The truth will set you free
You'll have what's mean to be
All in time you'll see
Dotkni se ho
s jemností, co cítíš uvnitř
Nemůžeš svou lásku popírat,
pouze pravda tě osvobodí
Teprve potom to bude tak, jak by mělo být
A v ten správný čas to pochopíš
I love him
Of that much I can be sure
I don't think I could endure
If I let him walk away
When I have so much to say
Miluji ho,
tolik, kolik si mohu být jistá
Nemyslím, že to vydržím,
když ho nechám odejít,
zatímco toho mám tolik co říct.
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
Pověz mu
Řekni mu, že slunce i měsíc
vycházejí v jeho očích
Nech to k němu dojít
a pošeptej mu
něžná slova, tak jemně a sladce
Obejmi ho tak pevně, že ucítíš tlukot jeho srdce
Láska bude dar, který nadělíš sama sobě
Love is light that surely glows
In the hearts of those who know
It's a steady flame that grows
Feed the fire with all the passion you can show
Tonight love will assume its place
This memory time cannot erase
Blind faith will lead love where it has to go
Láska je světlo, co jistě září
v srdcích těch, kteří vědí
Je to stálý plamen, který narůstá
Živ ten oheň vší vášní, co jen dokážeš projevit
Dnes večer láska protkne toto místo
Tyhle vzpomínky čas nikdy nesmaže
Slepá víra dovede lásku tam, kam je jí určeno jít
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
Jen mu to řekni
Pověz mu, že slunce i měsíc
vycházejí v jeho očích
Nech to k němu dojít
a pošeptej mu
něžná slova, tak jemně a sladce
Obejmi ho tak pevně, že ucítíš tlukot jeho srdce
Láska bude dar, který nadělíš sama sobě
Never let him go Nikdy ho nenech odejít

Text přidala algida

Text opravila Anachsunamun

Video přidala barnajka

Překlad přidala radulita

Překlad opravila Anachsunamun

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Collector's Series, Volume 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.