Playlisty Kecárna
Reklama

It's All Coming Back To Me Now - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
There were nights when the wind was so cold
That my body froze in bed
If I just listened to it
Right outside the window
Byly noci, kdy byl vítr tak chladný
Že moje tělo mrzlo v posteli
Pokud jsem se do něj zaposlouchala
Na druhé straně okna
There were days when the sun was so cruel
That all the tears turned to dust
And I just knew my eyes were
Drying up forever
Byly dny, kdy bylo slunce tak kruté
Že všechny slzy se proměnily v prach
A já věděla, že mé oči
Vysychaly už navždy
I finished crying in the instant that you left
And I can't remember where or when or how
And I banished every memory you and I had ever made
Přestala jsem plakat ve chvíli, kdy jsi odešel
A nepamatuji si kde nebo kdy nebo jak
A zahnala jsem každou vzpomínku, jakou jsme kdy měli
But when you touch me like this
And you hold me like that
I just have to admit
That it's all coming back to me
When I touch you like this
And I hold you like that
It's so hard to believe but
It's all coming back to me
Ale když se mě takhle dotkneš
A takto mě držíš
Musím pouze přiznat
Že všechno se mi vrací zpět
Když se tě takhle dotknu
A takto tě držím
Je tak těžké tomu uvěřit, ale
Všechno se mi vrací zpět
It's all coming back, it's all coming back to me now
There were moments of gold
And there were flashes of light
There were things I'd never do again
But then they'd always seemed right
There were nights of endless pleasure
It was more than any laws allow
Baby, Baby
Vše se vrací zpět, vše se mi nyní vrací zpět
Byly momenty zlata
A byly záblesky světla
Byly věci, které bych nikdy znovu neudělala
Ale pak to vždy vypadalo správně
Byly noci nekonečné rozkoše
Bylo to víc, než kdejaké zákony dovolují
Miláčku, miláčku
If I kiss you like this
And if you whisper like that
It was lost long ago
But it's all coming back to me
If you want me like this
And if you need me like that
It was dead long ago
But it's all coming back to me
It's so hard to resist
And it's all coming back to me
I can barely recall
But it's all coming back to me now
Pokud tě takhle políbím
A pokud takto zašeptáš
Dávno to bylo ztraceno
Ale všechno se mi vrací zpět
Pokud mě takhle chceš
A pokud mě takto potřebuješ
Dávno to zemřelo
Ale všechno se mi vrací zpět
Je tak těžké odolávat
A všechno se mi vrací zpět
Sotva si mohu vzpomenout
Ale všechno se mi nyní vrací zpět
But's all coming back Ale všechno se vrací
There were those empty threats and hollow lies
And whenever you tried to hurt me
I just hurt you even worse
And so much deeper
Byly zde bezduché hrozby a prázdné lži
A kdykoli jsi mi zkoušel ublížit
Já ti ublížila ještě hůř
A o tolik hlouběji
There were hours that just went on for days
When alone at last we'd count up all the chances
That were lost to us forever
Byly zde hodiny, které odešly jen za pár dnů
Kdy jsme konečně sami spočítali všechny šance
Které jsou navždy ztraceny
But you were history with the slamming of the door
And I made myself so strong again somehow
And I never wasted any of my time on you since then
Ale byl jsi historií, jakmile jsi zabouchl dveře
A já jsem se opět nějak vzchopila
A od té doby jsem již nikdy na tebe nemrhala svým časem
But if I touch you like this
And if you kiss me like that
It was so long ago
But it's all coming back to me
If you touch me like this
And if I kiss you like that
It was gone with the wind
But it's all coming back to me
Ale pokud se tě takhle dotknu
A ty mě takto políbíš
Bylo to tak dávno
Ale všechno se mi vrací zpět
Pokud se mě takhle dotkneš
A když tě takto políbím
Odvál to vítr
Ale všechno se mi vrací zpět
It's all coming back, it's all coming back to me now
There were moments of gold
And there were flashes of light
There were things we'd never do again
But then they'd always seemed right
There were nights of endless pleasure
It was more than all your laws allow
Baby, Baby, Baby
Vše se vrací zpět, vše se mi nyní vrací zpět
Byly momenty zlata
A byly záblesky světla
Byly věci, které bychom nikdy znovu neudělali
Ale pak to vždy vypadalo správně
Byly noci nekonečné rozkoše
Bylo to víc, než kdejaké zákony dovolují
Miláčku, miláčku, miláčku
When you touch me like this
And when you hold me like that
It was gone with the wind
But it's all coming back to me
When you see me like this
And when I see you like that
Then we see what we want to see
All coming back to me
The flash and the fantasies
All coming back to me
I can barely recall
But it's all coming back to me now
Ale když se mě takhle dotkneš
A takto mě držíš
Odvál to vítr
Ale všechno se mi vrací zpět
Když mě takhle vidíš
A když já takto vidím tebe
Poté uvidíme, co chceme vidět
Všechno se mi vrací zpět
Záblesk a fantazie
Všechno se mi vrací zpět
Sotva si mohu vzpomenout
Ale všechno se mi nyní vrací zpět
If you forgive me all this
If I forgive you all that
We forgive and forget
And it's all coming back to me
When you see me like this
And when I see you like that
We see just what we want to see
All coming back to me
The flash and the fantasies
All coming back to me
I can barely recall
But it's all coming back to me now
It's all coming back to me now
And when you kiss me like this
It's all coming back to me now
And when I touch you like that
It's all coming back to me now
If you do it like this
It's all coming back to me now
And if we...
Pokud mi vše tohle odpustíš
Pokud já tobě všechno odpustím
Odpustíme a zapomeneme
A všechno se mi vrací zpět
Když mě takhle vidíš
A když já takto vidím tebe
Poté uvidíme, co chceme vidět
Všechno se mi vrací zpět
Záblesk a fantazie
Všechno se mi vrací zpět
Sotva si mohu vzpomenout
Ale všechno se mi nyní vrací zpět
Všechno se mi nyní vrací zpět
A když mě takhle políbíš
Všechno se mi nyní vrací zpět
A když se tě takto dotknu
Všechno se mi nyní vrací zpět
Když to takhle uděláš
Všechno se mi nyní vrací zpět
A pokud my...

Text přidala algida

Text opravila StarKid96

Videa přidali anemourek, barnajka

Překlad přidala joshlover

Překlad opravila StarKid96

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Video klip k této písni byl natočen v Česku. (matysekryba)
Reklama

My Love... Essential Collection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.