Playlisty Akce
Reklama

Goodbye's (The Saddest Word) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Mamma
You gave life to me
Turned a baby into a lady
Mami
Dala jsi mi život
Vychovala jsi dítě v dámu
Mamma
All you had to offer
Was the promise of a lifetime of love
Mami
Všechno co jsi nabídla
Byl slib celoživotní lásky
Now I know
There is no other
Love like a mother's love for her child
Teď vím
Není žádná
Láska jako láska matky k dítěti
And I know
A love so complete
Someday must leave
Must say goodbye
A vím
Naplněná lástka
Nás jednoho dne musí opustit
Musí říct zbohem
Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye
Sbohem nejsmutnějsí slovo já budu slyšet vždycky
Sbohem v poslední chvíli tě budu držet blízko
Jednoho dne řekneš to slovo a já budu brečet
Zlomí mi to srdce až tě uslyším říkat sbohem
Mamma
You gave love to me
Turned a young one into a woman
Mami
Dala jsi mi lásku
Vychovala jsi děvče v ženu
Mamma
All I ever needed
Was a guarantee of you loving me
Mami
Všechno co jsem vždy potřebovala
Byla jistota že mně miluješ
'Cause I know
There is no other
Love like a mother's love for her child
Protože vím
Není žádná
Láska jako láska matky k dítěti
And it hurts so
That something so strong
Someday will be gone, must say goodbye
A ublíží
Že něco tak silného
Jednoho dne bude muset jít, bude muset říct sbohem
Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye
Sbohem nejsmutnějsí slovo já budu slyšet vždycky
Sbohem v poslední chvíli tě budu držet blízko
Jednoho dne řekneš to slovo a já budu brečet
Zlomí mi to srdce až tě uslyším říkat Sbohem
But the love you gave me will always live
You'll always be there every time I fall
You offered me the greatest love of all
You take my weakness and you make me strong
And I will always love you 'til forever comes
Ale láska, kterou jsi mi dala bude navždy žít
Budeš tu vždy, když budu na dně
Nabídla jsi mi nejlepší lásku ze všech
Zbavila jsi mě slaboty a udělala jsi mě silnou
A já tě budu vždycky milovat kam až navždy sahá
And when you need me
I'll be there for you always
I'll be there your whole life through
I'll be there this I promise you, Mamma
A když mě potřebuješ
Jsem tu vždycky pro tebe
Jsem tu celý život až do konce
Budu tady, slibuji ti to, mami
Mamma, I'll be
I'll be there through the darkest nights
I'll be the wings that guide your broken flight
I'll be your shelter through the raging storm
And I will love you 'till forever comes
Mami, já budu
Budu tady během nejtemnější noci
Budu křídly, která provází tvůj zlomený let
Budu tvůj úkryt před řádící bouřkou
A já tě budu vždycky milovat kam až navždy sahá
Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye
Sbohem nejsmutnějsí slovo já budu slyšet vždycky
Sbohem v poslední chvíli tě budu držet blízko
Jednoho dne řekneš to slovo a já budu brečet
Zlomí mi to srdce až tě uslyším říkat sbohem
'Till we meet again...
Until then...
Goodbye
Dokud se znovu nesetkáme
Tak zatím
Sbohem

Text přidala algida

Video přidala anemourek

Překlad přidala LadyDarla

Překlad opravila Feelus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

My Love: Ultimate Essential Collection

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.