Playlisty Kecárna
Reklama

The Insight And The Catharsis - text, překlad

playlist Playlist
[album "Spritual Black Dimensions".]
[Music: Dimmu Borgir.]
[Lyrics: Silenoz.]
[7:09]
Porozumění a duševní očista
[Shagrath:]
(The Insight and the Catharsis!)
Cestující na cestě zpovědní
Odemkni klíčem který v sobě uzříš
Překresli stín své mysli
A probuď se
Passenger on confessional course
Unlock with the key you behold within
Repaint the shadow of your mind
And come awake
Ach, hrozné anděli můj
Obohať mě o rozlehlost svého bytí
"Oh, dreadful angel of mine
Enrich me with the vastness of your being"
Krutý otče, naučte mě pochopit
Zavazuji se k porozumění
Že budu věřícím a nástrojem
Tak, aby si mohl vidět se zavazanýma očima co já viděl
"Rigid father, teach me to comprehend
I'll commit myself to understand
To be the faithful and the instrument
So that the ones with blindfold can see what I have seen"
Že není nic mezi námi
Vždyť já jsem komplic
Zděšený a křehký, oddával se hříchu
Objat osamělostí, legií která se šklebí
Vpadnul jsem do říše spánku
Srazil se s nevysvětlitelným
[Vortex:]
"That there is nothing inbetween
For I am the accomplice..."
Aghast and tender, indulged in sin
Embraced by loneliness, legions who grin
I blunder into the realms of slumber
I collide with the obscure
A viděl jsem míjet poslední zlomek světla
[Vortex & Shagrath:]
And see the last fraction of light go by
Drancování rozumu od šíleného,
(A)poskytnutí vystupování v černé
Opatrně zametala v úpadkových oblastech
(Ale) tváře v tomto světě vždy zůstanou zatemněné
[Guitar solo] V kruzích dominance, sjednocené emocionální hlubiny
Fikce a naprostá dokonalost se navzájem proplétají
V podstatě čistoty se nachází moudrost
Spojte síly, duchovní černé rozměry
[Shagrath:]
Plundering the sanity from the insane
(And) providing appearances in black
Carefully swept in decadent spheres
(But) faces in this world always remain darkened
Co víc potřebujete jako důkaz
Lidské ruce odpovídají čertovo kopytům
Protože znám tajemství a lži za všemi pravdami
Vědění je moc a moc jsem já
Je to všechno moje
In circles of dominance, emotional deeps unite
Fiction and transcendence woven together
In the essence of purity lies wisdom
Join the forces, the spiritual black dimensions
Tak ať ke mně děti přijdou
A sdílejí neomezené způsoby do nekonečna
Uniknout smrti a nemoci
[Guitar solo] Ach, hrozné anděli můj
Obohať mě o rozlehlost svého bytí
[Shagrath:]
What more do you need of proof
Human hands conforming clooven hoofs
For I know the secrets and lies behind all truths
Knowlege is power and the power is mine
It's all mine
Krutý otče, naučte mě jak pochopit
Zavazuji se k porozumění
Vždyť já jsem komplic...
So let the children come to me
And share the limitless ways to infinity
Escape death and disease
And behold youth and vitality
(Come on, Stuttgart. Let me fucking see your hands in the air!)
[Vortex:]
"Oh, dreadful angel of mine
Enrich me with the vastness of your being"
"Rigid father, teach me how to comprehend
I'll commit myself to understand
For I am the accomplice..."

Text přidala Raduwa

Videa přidali Depresska, zeroflag

Překlad přidal Nordamus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Alive in Torment

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.