Playlisty Kecárna
Reklama

The Chosen Legacy - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hence I will anoint
And whisper wholeheartedly
The creed of Hades and beyond
As I succumb to inevitable sin
Z toho důvodu se nechám posvětit
A našeptávat z celého srdce
Víra v Háda a dál
Jak podléhám nevyhnutelným hříchům
For I can not enslave myself
With imaginary words of salvation
The hypocrisy that surrounds my temple
Is assisted by pretenders to the throne
Proto nemohu sám sebe uvrhnout v otroctví
S imaginárními slovy spásy
Pokrytectví které obklopuje můj chrám
Tvořené uchazeči o trůn
The winds that blow purity
Singly my chosen legacy
I was born in opposition
A contender to creation
Větry které přináší čistotu
Po jednom můj vybraný odkaz
Narodil jsem se v opozici
Jako uchazeč o existenci
In sorte diaboli
In sorte diaboli
In sorte diaboli
In sorte diaboli
Ve službách ďábla (In sorte diaboli)
Ve službách ďábla (In sorte diaboli)
Ve službách ďábla (In sorte diaboli)
Ve službách ďábla (In sorte diaboli)
For my sins
I will ask no forgiveness
For my sins
They are not to forgive
Za své hříchy
nežádám žádné odpuštění
Mé hříchy
nejsou k odpuštění
So never speak of me quietly
Stand by my confession
I voice your rebellion
Against the traitor of the world
Takže o mě nikdy nehovoř v tichosti
Postav se k mé zpovědi
Já hovořím o tvé rebelii
Proti zrádci světa
I am the first creature of this Kingdom
I will be The One
To outlive His time
With the triumph of free will
Jsem první tvor tohoto Království
Já budu ten Vyvolený
Abych přežil Jeho čas
S triumfem svobodné vůle

Text přidala Raduwa

Videa přidali katchess, zeroflag

Překlad přidala katchess

Překlad opravila MEGBETHH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In Sorte Diaboli

Reklama

Dimmu Borgir texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.