Playlisty Kecárna
Reklama

The Ancestral Fever (European Bonus Track) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

From who or what have I
Received this gift?
For what purpose do I
Seduce this craft?
Od koho či čeho jsem
Obrdžel tento dar?
Za jakým účelem mám
Odvrátit tu lest?
I know these answers
Lie hidden beyond
The powers that be
The power that is me
Já znám tyto odpovědi
Leží ukryté za hranicemi
Sil, které se stanou
Silou, kterou jsem já
I will continue to decipher
And make it easier for you
Behold! Let it be told
Budu pokračovat v luštění
A udělám to pro tebe lehčí
Pohleď! Ať je to vyřčeno
Try and understand
That all and everything
Which I have done
I have done for you
Snaž se a pochop
Že všechno a vše
Co jsem dělám
Jsem dělám pro tebe
I will continue to decipher
And make it easier for you
Behold! Let it be told
What is fiction and untrue
Budu pokračovat v luštění
A udělám to pro tebe lehčí
Pohleď! Ať je to vyřčeno
Co je fikce a nepravda
I will not leave you behind
With the burdens of belief
And divine misery
That means restless grief
Nezanechám tě
S břemenem víry
A božskou záhadou
Která představuje nepokojný zármutek
For it is written
The times of old will come anew
And have the universe reversed to its origin
When the ancient winds blew
Neboť jak je psáno
Staré časy obživnou
A navrátí vesmír ke svému původu
Kdy starověké větry vály

Text přidala Raduwa

Video přidal Sir_John

Překlad přidala MissH

Překlad opravil zeroflag

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In Sorte Diaboli

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.