Playlisty Kecárna
Reklama

Kings Of The Carnival Creation - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Incarnated marvels simplified
Effects from such a disconsolate kind
Impotence of the once so perfect living
Erase and rewind
Ztělesnění zjednodušených zázraků
Efekty takové neútěšného druhu
Impotence kdysi perfektního žití
Smaž a přetoč
Stand rigid for the next battle
Peace means reloading your guns
The love for life is all hatred in disguise
A carnival creation with masks undone
Stůj rigidně pro příští bitvu
Mír znamená znovu nabití svých pistolí
Láska k životu je vší nenávist v přestrojení
Karneval stvoření s nedokončenými maskami
In search for the guidelines to the gateways of sin
through mires of misanthropy with wrath in mind
Sophistication as cruelty and perfection as virulent truth
Confidently dawned, to pick the best of enemies
An abyss womb stretched wide open, exposed to retaliate
V hledání hlavních směrů bran hříchu
Přes rašeliniště misantropie s hněvem v mysli
Propracovanost stejně jako krutost a dokonalost jako virulentní pravda
Sebevědomý úsvit k vybrání nejlepších nepřátel
Propast lůna protáhlá dokořán, vystavena odplatě
With the stigma feasting upon your flesh I wish you
-well
Thorns from the fountains of fate licking lepered skin
Worshipped by anyone's mass on our planet hell
What on earth possessed you
Se stigmatem hodujícím na tvém mase, ti přeju to nejlepší
Trní od fontán osudu olizující malomocnou kůži
Uctívaný něčí masou na naší pekelné planetě
Čím tě země posedla?
Consuming illusions made from hysteria and swallowed tongues
Devoured by doubt, conducting arts of misconception
Testimonial sufficiency declaring numbness of all perceptions
Požírající iluze tvořené z hysterie a spolknutých jazyků
Pohlcen pochybou, veden uměními iluzí
Reference dostatečnosti deklarující otupělost všech vjemů
Glance into the blackness hidden beneath your surface
And enjoy the suffering, sanity drained in disrespect
With such bedevilled faith in good, subsequently trusting evil
Next step for mankind will be the last seasons in sin
Pohled do temnoty skrytý pod tvým povrchem
A užití si utrpení, zdravý rozum vyčerpaný neúctou
V dobrém zatemňující víru, následné důvěřování zlu
Další krok pro lidstvo budou posledními obdobími v hříchu
With the stigma feasting upon your flesh I wish you
-well
Thorns from the fountains of fate licking lepered skin
Worshipped by anyone's mass on our planet hell
What on earth possessed you
Se stigmatem hodujícím na tvém mase, ti přeju to nejlepší
Trní od fontán osudu olizující malomocnou kůži
Uctívaný něčí masou na naší pekelné planetě
Čím tě země posedla?
Left are the kings of the carnival creation
Carrying out the echoes of the fallen
Opuštění jsou králové karnevalového tvoření
Vynášející ozvěny padlých
Sense the withering eternity as it fades away
The ultimate graceless voyage of all times
Only death will be guarding your angels, silently
Cripples joining arms in clamour
Institutionalized for the rebirth, the herd will be hunted
Pocit chřadnoucí věčnosti prostě mizí
Konečná ošklivá cesta všech dob
Jenom smrt bude strážit tvé anděly, tiše
Chromí se připojují hlučně k armádám
Institucionalizované znovuzrození, stádo bude loveno

Text přidala Raduwa

Text opravil S3NdR0

Videa přidali cradle, zeroflag

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

World Misanthropy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.