Playlisty Kecárna
Reklama

Dimmu Borgir - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Forces of the northern light - Assemble
Forces of the northern night - Call to arms
Summoned by the secrets of sacrifice
Síly Severního Světla - Svolávejte
Síly Severní noci - Volejte do zbraně
Předvoláni tajemstvím obětování
Meeting destiny on the road we took to avoid it
As we only compete with ourselves
Left is that of a confident union
Na stezce vyhýbající se osudu jej potkáme,
Jak jenom soutěžíme sami se sebou,
to zbylo z kdysi sebevědomého svazu.
What bridge to cross and what bridge to burn
Deceit is everywhere you turn
We weed out the weak and their weep
Jakej most překročit a jakej spálit?
Lest je všude, kam se obrátíš.
My vyřadíme slabé a jejich pláč
Evolving - Compulsively
Behaving - Inconsistently
Yet the pulse is pounding
Restoration is the name
For those who are left in the game
Invocation in the name of our flame
Vyvíjející se - nutkavě
Chování - nedůsledné
Dosud puls buší
Uzdravení je jméno
Pro ty, kteří zůstávají ve hře
Vzývání ve jménu našeho plamene
Dimmu Borgir!
The deviants seek but one place
Dimmu Borgir!
Forward onward march!
Temný hrad!
Úchylové hledají, všechna místa, krom jednoho
Temný hrad!
Pokračovat v pochodu!
Forgive we shall not
Forget we shall not
With trickery and treat
Enemies will face defeat
Odpustit nesmíme!
Zapomenout nesmíme!
S podvodem a zábavou
Nepřátelé budou čelit porážce
No place for dreamers
As our formation is lava
Fire is with or against you
And so it burns
Není místo pro snílky
Protože náše formace je láva
Oheň je s nebo proti vám
A tak hoří
Constant retribution calling
From the shadows of three consecutive sixes
Merging with the cold dark vacuum
Talent is worthless unless exercised
Stálé volání po odplatě
Ze stínu tří po sobě jdoucích šestek
slučujících se s chladným temným vakuem...
Talent je bezcenný bez procvičování.
"When the world is turning
You'll find your true nature
When the first is last and the last is first
You'll be where you choose to be"
"Když se svět prudce mění
Zjistíte své pravé přirozenosti
Když první je poslední a poslední je první
Budete tam kde si vyberete "
Forgive we shall not
Forget we shall not
Fire is with or against you
And so it burns
Odpustit nesmíme,
Zapomenout nesmíme
Oheň je s nebo proti vám
A tak to hoří

Text přidal Eleron

Videa přidali zeroflag, Hyve

Překlad přidala Wynnynka

Překlad opravila Joker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Abrahadabra

Reklama

Dimmu Borgir texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.