Playlisty Kecárna
Reklama

Cataclysm Children - text, překlad

playlist Playlist
Are you born from the abyss
And have you sought the creed
That drape the shadows
Of your own thought?
Zrozen z hlubin
A už jsi hledal víru
Že rouška stínu
Své vlastní myšlení?
Is your heart mesmerized
By the fire that burns forevermore
And do the secrets from the flames
Hold the mysteries over which you preside?
Je vaše srdce uchváceno
U ohně, které hoří navždy
A to tajemství z plamenů
Držte tajemství, nad nímž jste předsedali?
Reveal the infantile wound and regain strength
Free your spirit from those who lead in praise
Recollect the anger and the hate
For not shall your morals dissolve in pity
Odhalite infantilní ránu a znovu získat sílu
Zdarma tvého ducha od těch, kteří vedou ve chvále
Vzpomínají na hněv a nenávist
Za to, že se vaše morálka se rozpustí v soucitu
Righteous warmth accompanied
By deceitful tongues
Stay away from processed promises
Let them fear what you know
A malicious smile on their lips
To keep us all under control
Now it's time to rise and demand our due
The whores and their illusions left us bitter and cold
Spravedliví teplo spolu
Tím, lstivý jazyky
Drž se dál od zpracované slibů
Ať se obávají toho, co víte
Zlomyslný úsměv na rtech
Chcete-li mít nás všechny pod kontrolou
Nyní je čas na vzestupu, a poptávka po našich důvodu
Děvky a jejich iluze nechal nás hořký a chladu
Drench them in their own poison, spit back the scorn of their ways
Out win their defect morality, and the words they pray
Consolidate the troops and expose the lies in their eyes
The ones deprived from the ecstasy that binds the neglect
Promoknout je v jejich vlastním jedem, plivat zpět pohrdání jejich cesty
Z vítězství jejich vady morálky, a slova, které se modlit
Konsolidovat jednotky a vystavit je v jejich očích
Ty zbaven extáze, která se váže zanedbávání
Better lead than being led, earn any victory
For you stand superior above the plague and it's mass
The burden of proof rests on your shoulders
Lepší olova než je vedl, vydělat žádné vítězství
Pro vás stojí vynikající nad morem, a to je hmotnost
Důkazní břemeno spočívá na ramenou
[repeat 1st and 2nd verse] [Opakovat 1. a 2. verš]
[Music by Galder/Silenoz]
[Lyrics by Silenoz]

Text přidala Raduwa

Videa přidali katchess, zeroflag

Překlad přidal Rhobar

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Death Cult Armageddon

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.