Playlisty Kecárna
Reklama

Earth - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

INTRO: LIL DICKY
What up world? It's your boy, just one of the guys down here.
Well, I could be more specific. Uh, I'm a human,
And I just wanted to for the sake of all of earthlings out there,
just wanted to say:
INTRO: LIL DICKY
Co se děje světe? Tady tvůj kluk, prostě jeden z lidí tady dole.
Dobře, mohl bych být konkrétnější. Uh, jsem člověk,
A prostě v zájmu všech pozemšťanů tady,
prostě chci říct:
CHORUS: LIL DICKY
We love the Earth, it is our planet
We love the Earth, it is our home
We love the Earth, it is our planet
We love the Earth, it is our home
CHORUS: LIL DICKY
Milujeme Zemi, je to naše planeta
Milujeme Zemi, je to náš domov
Milujeme Zemi, je to naše planeta
Milujeme Zemi, je to náš domov
JUSTIN BIEBER
Hi, I'm a baboon
I'm like a man, just less advanced
And my anus is huge
JUSTIN BIEBER
Ahoj, já jsem pavián
Jsem jako muž, jen méně pokročilý
A moje řiť je obrovská
ARIANA GRANDE
Hey, I'm a zebra
No one knows what I do, but I look pretty cool
Am I white or black?
ARIANA GRANDE
Hej, já jsem zebra
Nikdo neví co dělám, ale vypadám docela dobře
Jsem bílá nebo černá?
HALSEY
I'm a lion cub, and I'm always getting licked. Meow!
HALSEY
Já jsem lvíče a vždy se olizuji.
Mňau!
ZAC BROWN
How's it going? I'm a cow. Moo!
You drink milk from my tits
ZAC BROWN
Jak to jde? Já jsem kráva. Moo!
Piješ mléko z mých cecků
BRENDON URIE
I'm a fat, fucking pig
BRENDON URIE
Jsem tlusté, zkurvené prase
HAILEE STEINFELD
I'm a common fungus
HAILEE STEINFELD
Jsem obyčejná houba
WIZ KHALIFA
I'm a disgruntled skunk, shoot you out my butthole
WIZ KHALIFA
Jsem nespokojený skunk, trefím tě z mé zadnice
SNOOP DOG
I'm a marijuana plant, I can get you fucked up
SNOOP DOG
Jsem marihuana, můžu tě dosrat.
KEVIN HART
And I'm Kanye West
KEVIN HART
A já jsem Kanye West
CHORUS: LIL DICKY
We love the Earth, it is our planet
We love the Earth, it is our home
We love the Earth, it is our planet
We love the Earth, it is our home
CHORUS: LIL DICKY
Milujeme Zemi, je to naše planeta
Milujeme Zemi, je to náš domov
Milujeme Zemi, je to naše planeta
Milujeme Zemi, je to náš domov
ADAM LEVINE
Ba-dum-da-dum-dum, ba-dum-da-di
We are the vultures, feed on the dead
ADAM LEVINE
Ba-dum-da-dum-dum, ba-dum-da-di
Jsme supi, živíme se mrtvolami
SHAWN MENDES
We're just some rhinos, horny as heck
SHAWN MENDES
My jsme nějací nosorožci, sakra nadržení
CHARLIE PUTH
I'm just a giraffe, whats with this neck
CHARLIE PUTH
Jsem prostě žirafa, co je s mým krkem
SIA
Hippity-hop, I'm a kangaroo
I hop up there, up and down for you
SIA
Hippity-hop,já jsem klokan
Skáču tady pro tebe nahoru a dolů
MILEY CYRUS
I'm an elephant, I got junk in my trunk
MILEY CYRUS
Já jsem slon, mám nějaký bordel ve svém chobotu
LIL JOHN
What the fuck? I'm a clam!
LIL JOHN
Co to kurva? Jsem škeble!
RITA ORA
I'm a wolf. Howl!
RITA ORA
Já jsem vlk. Howl!
MIGUEL
I'm a squirrel, lookin' for my next nut
MIGUEL
Já jsem veverka, hledající další ořechy
KATY PERRY
And I'm a pony, just a freak horse
But c'mon get on, giddee-up, let's ride
KATY PERRY
A já jsem poník, prostě šílený kůň
Ale běž, pojeď, jeď
LIL YACHTY
I'm HPV, don't let me in
LIL YACHTY
Já jsem HPV, nedovol mi vstoupit
ED SHEERAN
I'm a koala and I sleep all the time
So what? It's cute
ED SHEERAN
Já jsem koala a spím po celou dobu
A co? Je to roztomilé
MEGHAN TRAINOR
We love you, India
MEGHAN TRAINOR
Milujeme tě, Indie
JOEL EMBIID
We love you, Africa
JOEL EMBIID
Milujeme tě, Afriko
TORY LANEZ
We love the Chinese
TORY LANEZ
Milujeme Číňany
LIL DICKY
We forgive you, Germany
LIL DICKY
Odpouštíme ti, Německo
CHORUS: LIL DICKY, SNOOP DOG, MEGHAN TRAINOR, SIA, JOHN LEGEND
Earth, it is our planet (It's our planet)
We love the Earth (We love the Earth), it is our home
We love the Earth, it is our planet (It is our planet)
We love the Earth, it is our home
We love the Earth
CHORUS: LIL DICKY, SNOOP DOG, MEGHAN TRAINOR, SIA, JOHN LEGEND
Země je naše planeta (Je to naše planeta)
Milujeme Zemi (Milujeme Zemi), je to náš domov
Milujeme Zemi, je to naše planeta (je to naše planeta)
Milujeme Zemi, je to náš domov
Milujeme Zemi
VERSE: LIL DICKY
I'm a man (Hello?)
Can you hear me? (Anyone out there? Hello?)
I've trudged the Earth for so damn long
And still don't know shit (What's going on?)
I hope it's not a simulation
Give each other names like Ahmed and Pedro
Yeah, we like to wear clothes, girls still look beautiful
And it covers up our human dick, eat a lot of tuna fish
But these days it's like we don't know how to act
All these shootings, pollution, we under attack on ourselves
Like, let's all just chill, respect what we built
Like look at the internet! It's cracking as hell
Fellas, don't you love the cum when you have sex?
And I heard women orgasms are better than a dick (Uh)
So what we got this land for? What we gotta stand for?
Love. And we love the Earth. (The Earth)
VERSE: LIL DICKY
Jsem muž (Haló?)
Slyšíte mě? (Je tady někdo? Haló?)
Plahočil jsem se Zemí tak dlouho
A stále vím hovno (O co jde?)
Doufám, že to není simulace
Dejte si jména jako Ahmed a Pedro
Jo, rádi nosíme oblečení, dívky stále vypadají nádherně
A zakrýváme naše lidské penisy, jíme hodně tuňáků
Ale teď je to jako bychom se neuměli chovat
Všechny ty střelby, znečištění, jsme pod útokem na sebe samotné
Jako, všichni se uklidněme, respektujme co jsme postavili
Jako podívejte se na internet! Je to trhlina sakra
Hoši, nemilujete se udělat, když máte sex?
A slyšel jsem, že ženský orgasmus je lepší než penis (Uh)
Na co máme tuhle půdu? Za čím musíme stát?
Láska. A milujeme Zemi. (Zemi)
ARIANA GRANDE
Oh, yeah, baby, I love the Earth
I love this planet
ARIANA GRANDE
Oh, jo, zlato, Miluju Zemi
Miluju tuhle planetu
LIL DICKY
Hey, Russia, we're cool
Hey, Asia, all of you, c'mon
Every one of you from the plains to the Sahara
Let's come together and live
LIL DICKY
Hej, Rusko, jsme v pohodě
Hej, Asie, každý z vám, pojďte
Každý z vás, z plání ze Sahary
Pojďme společně a žít
BACKSTREET BOYS
Hum-dum-dum-dae-dum, hum-dum-dum-dae-dum
BACKSTREET BOYS
Hum-dum-dum-dae-dum, hum-dum-dum-dae-dum
PSY
우-우-우리는 지구를 사랑해요
PSY
Woo-woo - Milujeme zemi
BAD BUNNY
Amamos la tierra
BAD BUNNY
Milujeme zemi
KRIS WU
我们爱地球
KRIS WU
Milujeme zemi
LIL DICKY
We love you, we love you
C'mon everybody, I know we're not all the same
But we're living on the same Earth
LIL DICKY
Milujeme tě, milujeme tě
Pojďte všichni, vím, že nejsme všichni stejní
Ale žijeme na stejné planetě
ARIANA GRANDE
Have you ever been to Earth?
ARIANA GRANDE
Byl jsi někdy na Zemi?
LIL DICKY
Everyone who is listening has been to Earth, Ariana
We're not making music for aliens here
LIL DICKY
Každý kdo poslouchá byl na Zemi, Ariano
Tady neděláme hudbu pro mimozemšťany
JUSTIN BIEBER
Are we gonna die?
JUSTIN BIEBER
My umřeme?
LIL DICKY
You know what, Bieber? We might die
I'm not going to lie to you
I mean there's so many people out here who don't believe Global Warming is a real thing.
You know? We gotta save this planet.
We're being stupid
LIL DICKY
Víš co, Biebere? Můžeme umřít
Nebudu ti lhát
Myslím, že je tady spousta lidí, kteří nevěří, že globální oteplování je reálná věc
Víš? Musíme zachránit tuhle planetu.
Jsme hloupí
ARIANA GRANDE
Unless we get our shit together now
ARIANA GRANDE
Pokud teď společně nedáme vše do pořádku
LIL DICKY
Guys, everybody look into whatever the fuck Leonardo DiCaprio is always pushing.
'Cause I feel like that guy knows more about the Earth and how we're fucking it up than anybody.
Like, if the aliens did come, we should definitely send Leo as our guy, our rep.
In fact, the profits that come along with the streams and the sales of this song are going right into the Earth.
Let's raise some money for charity. Any words Leo?
LIL DICKY
Lidi, všichni se dívají na něco kurva, co Leonardo DiCaprio pořád tlačí.
Protože cítím, že ten člověk je ten, co ví o Zemi víc a jak to poděláváme jako nikdo.
Jako kdyby mimozemšťané přišli, měli bychom určitě poslat Lea jako našeho chlapa, našeho zástupce.
Ve skutečnosti, zisky, které přicházejí spolu s toky a prodejem této písně, jdou přímo do Země.
Pojďme získat nějaké peníze na charitu. Nějaká slova Leo?
LEONARDO DICAPRIO
This might be my favourite song ever. It's awesome.
LEONARDO DICAPRIO
Tohle by mohla být má nejoblíbenější píseň. Je to úžasné.
LIL DICKY
Wow. Thanks Leo!
LIL DICKY
Wow. Díky Leo!
CHORUS: BACKSTREET BOYS, EVERYONE
We love the earth, it is our planet (It's our planet)
We love the Earth (We love the Earth), it is our home
We love the Earth, it is our planet (It is our planet)
We love the Earth, it is our home
We love the Earth
CHORUS: BACKSTREET BOYS, EVERYONE
Milujeme Zemi, je naše planeta (Je naše planeta)
Milujeme Zemi (Milujeme Zemi), je to náš domov
Milujeme Zemi, je to naše planeta (je to naše planeta)
Milujeme Zemi, je to náš domov
Milujeme Zemi

Text přidala Petra8619

Text opravila Dancis

Video přidala Petra8619

Překlad přidala Dancis

Překlad opravila AnetMaxu

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.