Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

She fixed me in the corner with that beautiful brown eye
She says, I'd like to meet you
I was so surprised
Well what can I do for you?
What can you do for me?
We made for the exit, had to wait and see
I hope I'm not wasting your precious time
I know you're not wasting mine
We came together over coffee with milk
She never stopped ‘till every drop was spilt
Upevnila mě v rohu s těma nádhernýma hnědýma očima
Řekla, ráda bych tě poznala
Byl jsem tak překvapený
Dobře co pro tebe můžu udělat?
Co můžeš udělat pro mě?
Zamířili jsme k východu, museli jsem čekat a vidět
Doufám, že neplýtvám tvůj drahým časem
Vím, že neplýtváš mým
Přišli jsme spolu na kávu s mlékem
Nikdy nepřestala dokud nebyla poslední kapka vylitá
She was a Zulu Lulu
Broke my back and my heart at the same time, honey, well
Just a Zulu Lulu
I had to move on, when I came back she'd gone, gone, gone
Byla to Zulu Lulu
Zlomila mi záda a srdce ve stejnou dobu, zlato, dobře
Prostě Zulu Lulu
Musel jsem pokračovat, když jsem se vrátil byla pryč, pryč, pryč
She dropped to her knees, I guess she had religion
She lived with her mother, had been a good girl twice
When I asked her to comment on her present position
She said she liked to take a lay preacher's advice
I ain't looking for sympathy
But prayers for the wicked are kinda nice
She said, I don't like to preach to the converted
I said, you can be a good girl more than twice, like this
Padla na svá kolena, hádám ,že měla náboženství
Žila se svou matkou, dvakrát byla dobrou dívkou
Když jsem se zeptal na okomentovala její současnou pozici
Řekla, že by ráda zkusila radu ležícího kazatele
Ale modlitby pro zkažené jsou docela krásné
Řekla, nechci kázat ke konvertovaným
Řekl jsem, můžeš být dobrá dívka více než dvakrát, jako takto
She was a Zulu Lulu
Broke my back and my heart at the same time, it was nice
Just a Zulu Lulu
I had to move on, when I came back she'd gone, gone, gone,
gone, gone, gone, gone away somewhere
Byla to Zulu Lulu
Zlomila mi záda a srdce ve stejnou dobu, zlato, dobře
Prostě Zulu Lulu
Musel jsem pokračovat, když jsem se vrátil byla pryč, pryč, pryč
pryč, pryč, pryč, pryč někde daleko
I ain't looking for sympathy, oh no
But prayers for the wicked are always nice
She looked me up and down and said
Assegai for me
I began to see God she said, wait and see babe
wait and see babe, wait and see babe
wait, wait, oh, gonna…
Nehledám soucit, oh ne
Ale modlitby pro zkažené jsou vždycky krásné
Podívala se na mě shora dolů a řekla
Assegai pro mě
Začala jsem vidět Boha, řekla, počkej a uvidíš zlato
počkej a uvidíš zlato, počkej a uvidíš zlato
počkej, počkej, oh jen....
She was a Zulu Lulu
Broke my back and my heart at the same time, it was nice
She was a Zulu Lulu
Had to move on, when I came back she'd gone, gone
Byla to Zulu Lulu
Zlomila mi záda a srdce ve stejnou dobu, zlato, dobře
Byla to Zulu Lulu
Musel jsem pokračovat, když jsem se vrátil byla pryč, pryč
She was a Zulu Lulu
She broke my back and my heart at the same time, honey, well
Just a Zulu Lulu
Had to move on, when I came back she'd gone, gone, gone,
gone, gone, gone
Byla to Zulu Lulu
Zlomila mi záda a srdce ve stejnou dobu, zlato, dobře
Prostě Zulu Lulu
Musel jsem pokračovat, když jsem se vrátil byla pryč, pryč, pryč
pryč, pryč, pryč

Text přidala Raduwa

Video přidal lama666

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tattooed Millionaire

Reklama

Bruce Dickinson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.