Playlisty Kecárna
Reklama

Tears of the Dragon - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
For too long now, there were secrets in my mind
For too long now, there were things I should have said
In the darkness... I was stumbling for the door
To find a reason - to find the time, the place, the hour
Již příliš dlouho byla v mé mysli tajemství
Již příliš dlouho byly věci, které jsem měl vyslovit
V temnotě... jsem klopýtal ke dveřím
Abych našel důvod - abych našel čas, místo, hodinu
Waiting for the winter sun, and the cold light of day
The misty ghosts of childhood fears
The pressure is building, and I cant stay away
Čekání na zimní slunce a studené světlo dne
Mlhaví duchové dětských strachů
Tlak roste a já nemohu zůstat opodál
I throw myself into the sea
Release the wave, let it wash over me
To face the fear I once believed
The tears of the dragon, for you and for me
Házím sám sebe do moře
Uvolňuji vlnu, nechávám se jí zaplavit
Abych čelil strachu, kterému jsem kdysi věřil
Dračí slzy, pro Tebe a po mne
Where I was? I had wings that couldn't fly
Where I was? I had tears I couldn't cry
My emotions frozen in an icy lake
I couldn't feel them until the ice began to break
Kdekoli jsem byl, měl jsem křídla, která nedokázala létat
Kdekoli jsem byl, měl jsem slzy, které jsem nedokázal vyplakat
Mé emoce, zamrzlé v ledovém jezeře
Nedokázal jsem je cítit, dokud se led nezačal lámat
I have no power over this, you know I'm afraid
The walls I built are crumbling
The water is moving, I'm slipping away...
Nemám nad tím žádnou kontrolu, Ty víš, že se bojím
Zdi, které jsem postavil, se hroutí
Voda se hýbe a já sklouzávám pryč ...
I throw myself into the sea
Release the wave, let it wash over me
To face the fear I once believed
The tears of the dragon, for you and for me
Házím sám sebe do moře
Uvolňuji vlnu, nechávám se jí zaplavit
Abych čelil strachu, kterému jsem kdysi věřil
Dračí slzy, pro Tebe a po mne
Slowly I awake, slowly I rise
The walls I built are crumbling
The water is moving, I'm slipping away...
Pomalu se probouzím, pomalu vstávám
Zdi, které jsem postavil, se hroutí
Voda se hýbe a já sklouzávám pryč...
I throw myself into the sea
Release the wave, let it wash over me
To face the fear I once believed
The tears of the dragon, for you and for me
Házím sám sebe do moře
Uvolňuji vlnu, nechávám se jí zaplavit
Abych čelil strachu, kterému jsem kdysi věřil
Dračí slzy, pro Tebe a po mne
I throw myself into the sea
Release the wave, let it wash over me
To face the fear I once believed
The tears of the dragon, for you and for me
Házím sám sebe do moře
Uvolňuji vlnu, nechávám se jí zaplavit
Abych čelil strachu, kterému jsem kdysi věřil
Dračí slzy, pro Tebe a po mne

Text přidal danielson

Text opravil vagus-vetus

Videa přidali c.WO.k, Milosek100, Jardoslav

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravil AlanSt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Accident in Brazil

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.