Playlisty Kecárna
Reklama

Navigate The Seas Of The Sun - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Distant earthrise long ago
lingers at the borders of our minds
mysteries spinning in the dark
in the frozen emptiness of time
we were lost and we never knew
who we were or what we left behind
living half-lives we were blind
to the new frontiers that opened up our eyes
to find our minds were spinning
souls entwined in a spiral dance
the ancient ways have found us
again to give us one last chaaaaaaance
Dávný vzdálený východ země
přetrvává na okraji naší mysli
tajemství vznášející se v temnotě
v mrazivé prázdnotě času
byli jsme ztraceni a nevěděli
kdo jsme a co jsme opustili
žili jsme napůl a byli slepí
k novým hranicím které nám otevřely oči
k zjištění že naše mysl bloudí v kruhu
duše propletené ve spirálovitém tanci
dávné cesty nás znovu našly
aby nám daly tu jednu poslední šanci
Living in this place
staring into space we find
we might share the corners of our lives
infinity runs deep
eternity that we can keep
melting through the frozen wastes of time
Žijeme na tomto místě
hledíme do prostoru a zjišťujeme
že můžeme sdílet okraje našich životů
nekonečnost je hluboká
věčnost kterou můžeme nechat
roztát v mrazivé pustině času
So we go and we'll not return
to navigate the seas of the sun
our children will go on and on
to navigate the seas of the sun
so we go and we'll not return
we'll navigate the seas of the sun
our children will go on and on
to navigate the seas of the sun
A tak jdeme a nevrátíme se
poplujeme slunečním mořem
naše děti budou stále
proplouvat slunečním mořem
a tak jdeme a nevrátíme se
poplujeme slunečním mořem
naše děti budou stále
proplouvat slunečním mořem
We can go on tomorrow
living death by gravity
couldn't stand it anymore
we'll sail our ships to distant shores
Můžeme pokračovat zítra
živí mrtví zemskou tíží
nikdy víc to nejde snést
naše lodě poplují k dalekým břehům
Purple gold and blue
living colors every hue
flowers in the garden of the gods
no one can ever know
if you never saw them grow
but this darkness is really full of light
Purpurová zlatá a modrá
živé barvy každého odstínu
květiny v zahradě bohů
nemůže nikdy poznat
ten kdo je nikdy neviděl růst
ale přece je tato temnota plná světla
Now beyond the earth
beyond all things that gave us birth
we'll navigate...
if god is throwing dice
and Einstein doesn't mind the chance
we'll navigate...
infinity runs deep
eternity that we can keep
we'll navigate...
flowers of our souls
purple blue and gold we'll find
to navigate...
so we know who we are
even in this frozen waste
we'll navigate...
living in this place
staring into space we'll find
we'll navigate...
well beyond the earth
beyond all things that gave us birth
we'll...
if Einstein's throwing dice
and god he doesn't mind the chance
we'll navigate...
flowers of the soul
purple blue and gold
and who we were before
eternity...
we'll navigate...
flowers of the soul
Nyní na druhou stranu země
přes všechny věci našeho zrození
poplujeme slunečním mořem
jestli bůh hází kostky
a Einsteinovi nevadí ta šance
poplujeme slunečním mořem
nekonečnost je hluboká
věčnost si můžeme nechat
poplujeme slunečním mořem
najdeme květiny našich duší
purpurové modré a zlaté
poplujeme slunečním mořem
my víme kdo jsme
dokonce v této mrazivé pustině
poplujeme slunečním mořem
žijeme na tomto místě,
hledíme do prostoru kam míříme
poplujeme slunečním mořem
daleko za zemi
přes všechny věci našeho zrození
poplujeme slunečním mořem
jestli Einstein hází kostky
a bohu nevadí ta šance
poplujeme slunečním mořem
květiny naší duše
purpurové modré a zlaté
a kdo jsme byli dříve
věčnost…
poplujeme…
květiny naší duše

Text přidala Raduwa

Text opravila ctk810

Video přidal ZmrdFRoDo

Překlad přidal Lachimf

Překlad opravila ctk810

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tyranny Of Souls

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.