Playlisty Kecárna
Reklama

Devil On A Hog - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You wanna know where legends live?
At the rainbow's end I'll be there
There's a place in inner space
That's where I'll get to you
Chceš vědět kde legendy žijí ?
Na konci duhy budu tam
Támhle je místo ve vnitřím prostoru
To je kde se k tobě dostanu
I'm not the shy retiring kind
Like a supernova for the blind
I used to sit at God's right hand
But I quit that show to do my one night stands
Nejsem plachý, uzavřený druh
Jako supernova pro slepé
Sedával jsem po pravici Boha
Ale ukončil jsem show pro jedno noční stání
Coming outta nowhere I'm a Godhead rider Přicházím odnikud jsem jezdec boží hlavy
You won't see my face no more
My machine has left the floor
Leave my rivals in the dirt
I've seen your world and I got the shirt
Už více neuvidíš mou tvář
Můj stroj opustil podlahu
Nechávám své protivníky ve špíně
Viděl jsem tvůj svět a dostal jsem košili
Before I leave and go my way
I've loved it but I couldn't stay
There's nothing left for you to feel
Just remember me
Než odejdu a půjdu si po svém
Miloval jsem to, ale nemohl jsem zůstat
Nezůstalo tu pro mě nic co bych cítil
Jen si na mě pamatuj
You might see me in Tokyo
To the rings of Saturn, hey, let's go
And you could trip all the light with me
But your one time chance is never free
Mohl jsi mě vidět v Tokiu
K prstencům Saturnu, hej, pojďme
A ty můžeš cestovat světlem se mnou
Ale tvá jediná šance není nikdy volná
I'll see you baby once again
Maybe 3 score years and ten
I'll be driving a different ship
That's when I'll take you down, for your final trip
Uvidím tě baby ještě jednou
Možná tři roky a deset
Budu řídit jinou loď
To je když tě zachytím, pro tvůj poslední výlet
Coming outta nowhere I'm a Godhead rider Přicházím odnikud jsem jezdec boží hlavy
You won't see my face no more
My machine has left the floor
Leave my rivals in the dirt
I've seen your world and I got the shirt
Už více neuvidíš mou tvář
Můj stroj opustil podlahu
Nechávám své protivníky ve špíně
Viděl jsem tvůj svět a dostal jsem košili
Before I leave and go my way
I've loved it but I couldn't stay
There's nothing left for you to feel
Just remember me
Než odejdu a půjdu si po svém
Miloval jsem to, ale nemohl jsem zůstat
Nezůstalo tu pro mě nic co bych cítil
Jen si na mě pamatuj
Coming outta nowhere I'm a Godhead rider
Coming outta nowhere I'm a Godhead rider
Přicházím odnikud jsem jezdec boží hlavy
Přicházím odnikud jsem jezdec boží hlavy
You won't see my face no more
My machine has left the floor
Leave my rivals in the dirt
Seen your world and I got the shirt
Už více neuvidíš mou tvář
Můj stroj opustil podlahu
Nechávám své protivníky ve špíně
Viděl jsem tvůj svět a dostal jsem košili
Before I leave and go my way
I've loved it but I couldn't stay
There's nothing left for you to feel
Just remember me
Než odejdu a půjdu si po svém
Miloval jsem to, ale nemohl jsem zůstat
Nezůstalo tu pro mě nic co bych cítil
Jen si na mě pamatuj

Text přidala Raduwa

Text opravil Geralt

Video přidala snowflake333

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Tyranny Of Souls

Reklama

Bruce Dickinson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.