Playlisty Kecárna
Reklama

You'll Never Get To Heaven - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Stepping inside a Friday nightclub,
Dressed to the nines,
And you’re saving up for your favourite song
And when it comes on, your body blazes
You shine like a light, as your pulse is racing...
He sees your face across the room
Will I be waiting for you all night?
Stepování uvnitř pátečního klubu
Oblečená do devítek
A ty zachraňuješ svou oblíbenou píseň
A když to přijde, tvé tělo září
Ty záříš jako světlo jako tvůj puls závodí
On viděl tvou tvář přes místnost
Budu na tebe čekat celou noc?
I’m sick of the sight of wasted rich kids
Stood at the sides of empty floors
Like depressing pores on the rest of our lives
No sign of smiles...
And you know we’re inside so please spare us,
So please spare us, you fake wayfarers, could you love?
Will I be waiting for you all night?
So come and lead me to the strobe lights....
Je mi špatně na pohled ze zbytečně bohatých dětí
Stál na straně od prázdného parketu
Podobně jako depresivní póry na zbytky našich životů
Žádné známky úsměvu ...
A ty víš že jsme uvnitř tak nás prosím nahraď
Tak nás prosím nahraď, jsi falešný pocestný, umíš milovat?
Budu na tebe čekat celou noc?
Tak pojď a veď mě k světelnému blesku...
You’ll never get to heaven if you dance like that
Oh oh oh oo
You’re never gonna’ get it if you hold me back...
Ooo
You’ll never get to heaven if you dance like that
Oh oh oh
You’re never gonna’ get it if you hold me back...
ooo
Ty se nikdy nedostaneš do nebe, když budeš takhle tancovat
Oh oh oh oo
Nikdy to nedostaneš, jestli si mě budeš držet zpátky
Ooo
Ty se nikdy nedostaneš do nebe, když budeš takhle tancovat
Oh oh oh oo
Nikdy to nedostaneš, jestli si mě budeš držet zpátky
Ooo
Now you’re catching my eye and you’re moving forward
You throw me a smile and as we start moving you start grooving
You wanna’ be mine and you pull me closer
We step it outside and the sound of sirens fills the silence
‘Cuz I’ve been waiting for you all night
So come and lead me to the strobe lights
Teďka chytáš moje oko a pohybuješ se kupředu
Skrz mě se usmíváš a jako začínaní pohybu jsi se odpíchnul
Chceš být můj a tak sis mě přitáhl zpátky
Udělali jsme krok ven a zvuk sirény vyplňuje ticho
Protože já na tebe budu čekat celou noc
Tak pojď a veď mě k světelnému blesku...
You’ll never get to heaven if you dance like that
Oh oh oh oo
You’re never gonna’ get it if you hold me back...
Ooo
You’ll never get to heaven if you dance like that
Oh oh oh
You’re never gonna’ get it if you hold me back...
ooo
Ty se nikdy nedostaneš do nebe, když budeš takhle tancovat
Oh oh oh oo
Nikdy to nedostaneš, jestli si mě budeš držet zpátky
Ooo
Ty se nikdy nedostaneš do nebe, když budeš takhle tancovat
Oh oh oh oo
Nikdy to nedostaneš, jestli si mě budeš držet zpátky
Ooo
Never get to heaven if you wa oh oh
You’re never gonna’ get it if you oo oo oo
Never get to heaven if you wa oh oh
You’re never gonna’ get it if you oo oo oo
Nikdy to nedostaneš do nebe, jestli wa oh oh
Ty to nikdy nedostaneš, když si mě budeš držet zpátky oo oo oo
Nikdy to nedostaneš do nebe, jestli wa oh oh
Ty to nikdy nedostaneš, když oo oo oo
‘Cuz I’ve been waiting for you all night
So come and lead me to the strobe lights
Ty se nikdy nedostaneš do nebe, když budeš takhle tancovat
Oh oh oh oo
Nikdy to nedostaneš, jestli si mě budeš držet zpátky
Ooo
Ty se nikdy nedostaneš do nebe, když budeš takhle tancovat
Oh oh oh oo
Nikdy to nedostaneš, jestli si mě budeš držet zpátky
Ooo
You’ll never get to heaven if you dance like that
Oh oh oh oo
You’re never gonna’ get it if you hold me back...
Ooo
You’ll never get to heaven if you dance like that
Oh oh oh
You’re never gonna’ get it if you hold me back...
ooo

Text přidala Kikinkaa_a

Video přidala Kikinkaa_a

Překlad přidala Ajina369

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Songs from the Tainted Cherry Tree

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.