Playlisty Kecárna
Reklama

If You Go Away - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

If you go away on this summer day,
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew in the summer sky
When our love was new
And our hearts were high
When the day was young,
And the night was long
And the moon stood still
For the nightbird song
If you go away, if you go away
If you go away
Jestli odejdeš o tomto letním dnu
Pak sebou možná vezmeš slunce
Všechny ptáky, co létali na letní obloze
Když byla naše láska nová
A naše srdce byla v extázi
Když den byl mladý
A noci byly dlouhé
A měsíc se zastavil
Pro píseň nočního ptáka
Jestli odejdeš, jestli odejdeš
Jestli odejdeš
But if you stay, I'll make you a day
Like no day has been or will be again
We'll sail on the sun, we'll ride on the rain
We'll talk to the trees that worship the wind
And if you go, I'll understand
Leave me just enough love to fill up my hand
If you go away, if you go away
If you go away
Ale jestli zůstaneš, udělám tvůj den
Jako žádný jiný nebyl ani nebude
Poplujeme na slunci, pojedeme na dešti
Promluvíme si se stromy, které uctívají vítr
A jestli půjdeš, pochopím
Nech mi dost lásky k naplněné mé dlaně
Jestli odejdeš, jestli odejdeš
Jestli odejdeš
If you go away, as I know you must,
There'll be nothing left in the world to trust
Just an empty room filled with empty space
Like the empty look I see on your face
Can I tell you now, as you turn to go
I'll be dying slowly 'til your next hello
If you go away, if you go away
If you go away
Jestli odejdeš, i když vím, že musíš
Nezbude ve světě nic, čemu bych věřil
Jen prázdný pokoj naplněný prázdným prostorem
Jako prázdný pohled, co vidím ve tvé tváři
Můžu ti teď říct, když se otáčíš k odchodu
Pomalu zemřu, než mi znovu řekneš ahoj
Jestli odejdeš, jestli odejdeš
Jestli odejdeš
But if you stay, I'll make you a night
Like no night has been or will be again
I'll sail on your smile
I'll ride on your touch
I'll talk to your eyes, that I love so much
Ale jestli zůstaneš, udělám tvou noc
Jako žádná jiná nebyla ani nebude
Popluji na tvém úsměvu
Pojedu na tvém doteku
Promluvím k tvým očím, jak moc tě miluji
But if you go, I won't cry,
The good's gone from goodbye
If you go away, if you go away
If you go away
Ale jestli půjdeš, nebudu plakat
To dobré je pryč díky rozloučení
Jestli odejdeš, jestli odejdeš
Jestli odejdeš

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stones

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.