Playlisty Akce
Reklama

Runaway - text, překlad

playlist Playlist
[Verse 1: Devlin]
A lifetime of dreaming, visualising paradise
I woke and rolled over and told my girl we're leaving
It's time to sacrifice a lot
Cause you ain't happy with your job
And round here it's like nothin' seems appealing
So let me know you feel the same
Throw your life into a case and walk the path from Victoria this evening
And then embark upon a path of rediscovery
Searching for the fruits from the lost garden of Eden
I'm wondering if I runaway and came back another day,
Then would the young men who roll with metal put the guns away
And would the devil have took charge or would the slum be safe
I pray the latter's right for everybody's mumsy's sake.
And if I dissappear for years and reappear
Would my natural intuition still be crystal clear?
Or would I have lost clarity?
In this trivial pursuit we're walking through so casually
život ze snů, představy ráje
Vzbudil jsem se a otočil na holku, říkám "musíme zmizet"
Je čas hodně obětovat, protože nejsi spokojená se svou prací, Tady nic nevypadá ýe by za to stálo,tak mi řekni že to taky tak cítíš.
Hoď tvůj život do kufru a dnes večer se projdi cestu od Viktorie a pak se vydej na cestu znovuobjevení, hledajíc ovoce v zahradě Eden.
Zajímalo by mě zda, když uteču a někdy se vrátím, zda ten mladík, který se tahal s železem, odloží zbraně a zda by se ho ujal ďábel nebo by byl slum v bezpečí
Posledně jsem se modlil pro rány matek všech
A když zmizím na roky a znovu se objevím
Bude moje přirozená intuice stále tak krystalicky čistá?
Nebo ztratí snad čirost, v tomto triviálním pronásledování, kterým tak běžně procházíme?
[Chorus: Yasmin]
I gotta leave, I gotta go,
There's nothing here for me no more
I gotta be free, I gotta be
Somewhere that I can just be me.
And I run run runaway, run run runaway,
Run run runaway, I runaway.
Musím odjet, musím zmizet
Víc už tu pro mě není
Musím být svobodná, musím být někde, kde mohu bejt prostě sám sebou.
a já běžím běžím, utíkám pryč, běžím běžím utíkám pryč, běžím běžím, utíkám pryč.
[Verse 2: Devlin]
We share a last cigerette, then walk into the station
Purchase two tickets to an alien destination
Board the train and witness pain on all the faces of multi-cultural races
But not me and my girl we're breaking free
Like an escapist, cause we need to escape this
And I for one have got my mind made up,
Even if where we stay is make-shift
I can't remain in this domain of semi ape shit, because all I see is hatred
I wonder if I dissappeared how many men would miss me
Or would they all forget like I erased my name from history?
I'm still trying yet to make a break within the chain of pain and misery
And vanish off the planet like a mystery.
And if I did return would things be the same or worse?
You see the gear stick shift and then the whip reverse and I'd be straight back on my travels
Burning rubber over gravel 'til we see the English Channel
podělili jsme se o poslední cigaretu, pak stoupili na nádraží, koupili lístky do neznámé destinace, vlezli do vlaku a svědčili bolesti před obličejma všech multi-kulturálních ras.
Ale já a moje holka nelámeme svobodu jako dva snílci, musíme toto opustit.
A já pro toho jednoho kdo mě změnil.
U kdyby se stal make-shift, tady kde stojíme
Nemůže to přetrvat v doméně polo opičího hovna,
protože vše co vidím je nenávist
Zajímalo by mě, kdyby jssem zmizel, kolika lidem bych chyběl, nebo by snad vše zapoměli, jako já vymazal své jméno z historie?
Stále se snažím přetrhnout ten řetěz z bolesti a mizérie a zmizet z planety jako kouzelník.
A kdybych se vrátil bylo by to stejné nebo horší?
viděl by jsi me zařadit zpátečku a otočit se a navrátil bych se k cestování, Gumy hořící štěrkem dokud neuvidíme English Channel.
[Chorus] Musím odjet, musím zmizet
Víc už tu pro mě není
Musím být svobodná, musím být někde, kde mohu bejt prostě sám sebou.
a já běžím běžím, utíkám pryč, běžím běžím utíkám pryč, běžím běžím, utíkám pryč.
[Verse 3: Devlin]
As the carriage pulls away, I pull my lady closer and I tell her she's okay
'Cause if we never broke the barricades today we'd always be afraid
And left to feel threatened in this dark and deadly maze
But now I've come of age, and as the train starts enterin' suburbia a smile comes across my face
The unwinding of eternal rage, that was locked up inside just like my mates behind prison gates
If I could runaway and come back another day,
I'd let the song play, on the summer's longest day.
Kick back and just enjoy the raves, with a lager and a spliff to blaze.
If I ever contemplate returning to this crazy place
I'd leave it long enough so they don't recognise my face
I'd let the song play, on the summer's longest day
While I roll upon the roads along the motorway
Jak kočár táhne pryč, přitáhnu jsou dámu blíž, říkám jí že je v pohodě, protože jak hned nerozbiješ barikády, budeš se strachovat navždy
a opustíš to trpění v tomto temném smrtícím bludišti
Ale teď jsem dospělý, a jak vlak vjíždí na předměstí tvář mi přelítne úsměv. Odvíjení věčného vzteku, který ve mě byl zavřen, stejně jako mý kámoši mezi zdmi vězení, kdybych mohl zmizet a vrátit se jednoho dne, nechal bych hrát song v nejdelším dni v létě, čiloval bych a užil bych si kalby s velkým jointem ke zhulení.
Když bych někdy váhal nad návratem do tohodle bláznivýho místa, musel bych to na dlouho odložit, aby nepoznali můj obličej, nechal bych hrát song v nejdelším dni v létě, zatím co bych krosil cesty podel dálnic.
[Chorus] Musím odjet, musím zmizet
Víc už tu pro mě není
Musím být svobodná, musím být někde, kde mohu bejt prostě sám sebou.
a já běžím běžím, utíkám pryč, běžím běžím utíkám pryč, běžím běžím, utíkám pryč.

Text přidala MisinkaBa

Překlad přidal dixx

Překlad opravil dixx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

But,Sweet and Beers

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.