Playlisty Akce
Reklama

Brainwashed - text, překlad

playlist Playlist
DEVLIN
It's D.E.V.- L.I.N your girlfriend thinks I'm handsome
I brainwash your mind like Derren Brown or Charlie Manson
You won't suggest i'm random when I take the scene for ransom
& I'm packing out stadiums with the fans singing my anthems
Dirty like Lesley Grantham
This is my manipulation
so forget the speculation on all the trials and tribulations
That i've faced along the way because now i've changed my situation
My names lodged up in your brain just like a blade in an operation
But now their all discussing me in their everyday conversation
Assisting me to spread the word so brace for an invasion
Neurological science I'll give you braincells re-wired
My names Devlin & i'm just tryna gain entry to your mind
Devlin
To je D.E.V.-L.I.N., tvoje holka si myslí, že jsem kus
Vymyju ti mozek jako Derren Brown nebo Charlie Manson
Nebudeš říkat, že jsem jen tak někdo, až si vezmu tuhle scénu jako výkupné
Plním stadiony fanoušky zpívajícími mé chorály
Špinavej jako Lesley Grantham
Tohle je moje manipulace
Tak zapomeň na spekulace na zkouškách a strasti
Kterým jsem čelil celou tu dobu, ale teď se situace změnila
Mé jméno je usazeno v tvém mozku jako skalpel při operaci
Ale teď o mně všichni mluví při každodenní konverzaci
Pomáhají mi roztáhnout svět jako příprava k invazi
Neurologicky, dám ti dráty kolem mozku
Moje jméno je Devlin a prostě zkouším získat vstup do tvé mysli
Chorus Jodie Connor
I fought up my corner, didn't I warn ya,
that one day you'd know my name
A few years older now i'm singing
ayo ayo remember me
Do you do you remember me!
Jodie Connor
Vybojovala jsem si místo, nevarovala jsem tě
Že jednoho dne budeš znát mé jméno
O pár let starší teď zpívám
ayo, ayo, zapamatuj si mně
Zapamatuj si mně!
But now your being brainwashed.
they never knew what my name was
But now your being brainwashed
Právě vám vymývám mozek
Nikdy neznali mé jméno
Právě vám vymývám mozek
DEVLIN
You better recognize my name just like your family members
My flows so tremendous shining like a thousand embers
We came to take over your town til every man surrenders
And kidnap your vocabulary until my name is all that man remembers
You never knew me when my life was dark and gloomy
But now my life is like a movie starring role yours truly
So familiarize yourself with the cast upon the set
If your unaware of how i'm moving then you ain't heard bars yet
Naah!
I'm Mr fire mic just like David blaine & Paul Mccenna
Hypnotism different frame of mind whenever I pick the pen up
So in the future if you remember any name again
Make a mental note of 6 letters D.E.V.LIN!
Devlin
Radši bys měl poznat mé jméno jako jména tvé rodiny
Moje flow ohromně zářící jako tuny popela
Přišli jsme převzít tvoje město, dokud se každý nevzdá
A unést tvůj slovník dokud mé jméno nebude jediné, co si budeš pamatovat
Nikdy jsi mě neznal, když můj život byl temný a ponurý
Ale teď je můj život jako role začínající filmové hvězdy, s pozdravem
Tak se smiř s obsazením ve hře
Pokud si neuvědomuješ jak se pohybuju, tak jsi ještě neslyšel vše
Neee!
Jsem pan ohnivý mikrofon David Blaine a Paul Mccenna
Hypnotizuji jinou část paměti kdykoli vezmu tužku do ruky
Takže pokud si v budoucnu zapamatuješ nějaké jméno
Bude to 6 písmen D.E.V.LIN!
Chorus Jodie Connor
I fought up my corner, didn't I warn ya, that one day you'd know my name
A few years older now i'm singing ayo ayo
remember me do you do you remember me
Jodie Connor
Vybojovala jsem si místo, nevarovala jsem tě
Že jednoho dne budeš znát mé jméno
O pár let starší teď zpívám
ayo, ayo, zapamatuj si mně
Zapamatuj si mně!
But now your being brainwashed
they never knew what my name was
but now your being brainwashed
Právě vám vymývám mozek
Nikdy neznali mé jméno
Právě vám vymývám mozek
D.E.V.L.I.N make sure you remember me
D.E.V.L.I.N brainwashing your memory
Standing my
Make sure you remember me, make sure you remember me
O.T. Bud sweat and beers.
D.E.V.LIN standing my ......
Now i'm here, now i'm here!
Make sure you remember me, make sure you remember me
D.E.V.L.I.N. ujisti se, že si mě zapamatuješ
D.E.V.L.I.N. ti vymývá pamět
Stojící
Ujisti se, že si mě zapamatuješ, ujisti se, že si mě zapamatuješ
O.T. Bud fuška a dřina
D.E.V.LIN stojící
Teď tu jsem, teď tu jsem!
Ujisti se, že si mně zapamatuješ, ujisti se, že si mně zapamatuješ
Chorus Jodie Connor
I fought up my corner, didn't I warn ya, that one day you'd know my name
A few years older now i'm singing ayo ayo
remember me do you do you remember me
Jodie Connor
Vybojovala jsem si místo, nevarovala jsem tě
Že jednoho dne budeš znát mé jméno
O pár let starší teď zpívám
ayo, ayo, zapamatuj si mně
Zapamatuj si mně! Zapamatuj si mně!

Text přidal Mills

Překlad přidal Mills

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

But,Sweet and Beers

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.