Playlisty Kecárna
Reklama

Pull Me Under - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm so tired of hiding and running
Tired of all the lying
It's like we never stop fighting
Until someone is dying
It's too hard to keep on smiling
When this hate keeps on rising
Even hard to keep surviving
When this war is all they're buying
Jsem tak unaven ze skrývání se a utíkání
Unaven ze všeho lhaní
Je to jako bychom nikdy nepřestali bojovat
Dokud někdo neumírá
Je příliš těžké udržovat si úsměv
Když tahle nenávist stále roste
Dokonce i těžké přežívat
Když je tahle válka vše, co kupují
It's so binding, vilifying
But I know I can't stop trying
Terrifying, terrorizing
I can't stop, they're right behind me
Will I survive the night on my own?
Or will I be left just to dry like a bone?
Women and knives and there's nowhere to go
Take my hand now and just lead me back home
Je to tak závazné, pošpiněné
Ale já vím, že se nemůžu přestat snažit
Hrozný, zastrašující
Nemůžu přestat, jsou přímo za mnou
Přežiji noc sám?
Nebo budu ponechán k vysušení jako kost?
Ženy a nože a není kam jít
Vezmi mou ruku nyní a odveď mě zpět domů
I'm so far away
From who I used to be
I want to be free
Will I ever see?
Jsem tak daleko
Od toho, kým jsem býval
Chci být volný
Uvidím někdy?
Soon as it feels like this world is gonna take me under
Soon as it feels like there's nothing but left but rain and thunder
I wonder if I'll ever wake up from this
I've been counting all the days, waiting to recover
Soon as it feels like this world is gonna pull me under
Soon as it feels like my life is just another number
I wonder if I'll ever wake up from this dream
I've been counting all the days, waiting to scream
Brzy, jak to tak vypadá, mě tenhle svět stáhne dolů
Brzy, jak to tak vypadá, nezbude tu nic než déšť a
hrom
Přemýšlím, jestli se z tohohle někdy probudím
Počítal jsem všechny dny, čekal jsem na obnovu
Brzy, jak to tak vypadá, mě tenhle život stáhne pod hladinu
Brzy, jak to tak vypadá, bude můj život jen další číslo
Přemýšlím, zda se jednou vzbudím z tohohle snu
Počítal jsem všechny dny, čekal jsem na křik
We keep going around in circles
We've learned to be so hurtful
In the end, was it all worth it?
When you thought it would all be perfect
All I hear is a voice cursing
While the real ones are smirking
I thought that peace would be returning
But the tables keep on turning
Chodíme dokola v kruzích
Naučili jsme se být zraňující
Nakonec, stálo to za to?
Když sis myslel, že všechno bude perfektní
Vše, co slyším, je proklínající hlas
Zatímco ti reální se usmívají
Myslel jsem, že mír bude navrácen
Ale stoly se dál otáčí
In my mind I keep utilizing
That this is what we decided
I keep trying to defy it
But all hope is lost, we're dying
V mojí mysli udržuji užitečnost
Tohle je, co jsme rozhodli
Snažím se tomu vzepřít
Ale všechna naděje je ztracena, umíráme
Will I be lost, kneel before the unknown?
There might be a place in a hearse we can go
It's been a while since we've learned to come out
Nothing can stop us now that we know
Budu ztracen, pokleknu před neznámým?
Mohlo by tu být místo v pohřebním voze, kam můžeme jít
Už je to nějaký čas, co jsme se naučili vyjít
Nic nás nemůže zastavit, nyní to víme
I'm so far away
From who I used to be
I want to be free
Will I ever see?
Jsem tak daleko
Od toho, kým jsem býval
Chci být volný
Uvidím někdy?
Soon as it feels like this world is gonna take me under
Soon as it feels like there's nothing but left but rain and thunder
I wonder if I'll ever wake up from this
I've been counting all the days, waiting to recover
Soon as it feels like this world is gonna pull me under
Soon as it feels like my life is just another number
I wonder if I'll ever wake up from this dream
I've been counting all the days, waiting to scream
Brzy, jak to tak vypadá, mě tenhle svět stáhne dolů
Brzy, jak to tak vypadá, nezbude tu nic než déšť a
hrom
Přemýšlím, jestli se z tohohle někdy probudím
Počítal jsem všechny dny, čekal jsem na obnovu
Brzy, jak to tak vypadá, mě tenhle život stáhne pod hladinu
Brzy, jak to tak vypadá, bude můj život jen další číslo
Přemýšlím, zda se jednou vzbudím z tohohle snu
Počítal jsem všechny dny, čekal jsem na křik
Just to breathe
From above it's still hard to see
What's real in me
Nestled and safe, that I can be
So help me cause I've emptied
All this pain, it's all red
They're sending my remedy
It's pretending like enemies
Jen dýchat
Seshora je stále těžké vidět
Co je ve mně skutečné
Uhnízděn a v bezpečí, to můžu být
Tak mi pomoz, protože já jsem se vylil
Všechna tahle bolest, všechno je to červené
Posílají mou nápravu
Předstírá to jako nepřátelé
Soon as it feels like this world is gonna take me under
Soon as it feels like there's nothing but left but rain and thunder
I wonder if I'll ever wake up from this
I've been counting all the days, waiting to recover
Soon as it feels like this world is gonna pull me under
Soon as it feels like my life is just another number
I wonder if I'll ever wake up from this dream
I've been counting all the days, waiting to scream
Brzy, jak to tak vypadá, mě tenhle svět stáhne dolů
Brzy, jak to tak vypadá, nezbude tu nic než déšť a
hrom
Přemýšlím, jestli se z tohohle někdy probudím
Počítal jsem všechny dny, čekal jsem na obnovu
Brzy, jak to tak vypadá, mě tenhle život stáhne pod hladinu
Brzy, jak to tak vypadá, bude můj život jen další číslo
Přemýšlím, zda se jednou vzbudím z tohohle snu
Počítal jsem všechny dny, čekal jsem na křik
I'm so far away
From who I used to be
I want to be free
Will I ever see?
(Been counting all the days, waiting to scream!)
Jsem tak daleko
Od toho, kým jsem býval
Chci být volný
Uvidím někdy?
(Počítal jsem všechny dny, čekal jsem na křik!)

Text přidal Geogliff

Text opravil Geogliff

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala -Michelle12-

Překlad opravila -Michelle12-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Invincible (2017 Version)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.