Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Victim of the Light - text, překlad

playlist

Most heroes, who stood for the right and led us to better future,
Were betrayed, tortured, exiled, murdered for sake of cheap ideals
By ones they defended, blinded by false gods!
Thousands were condemned for deeds of glory.
This is the story of saint going down!

They say I am possessed
If so who is my lord
Whom shall I beg?
To give me power to survive
This night

I will be executed by the dawn
Whole town will watch me die
By charges I don't even know
I won't confess in ugly lies

(In) thousand years you will
Call me goddess reborn
Day of reckoning
Will judge upon us!

I will burn to bones
Rise to skies and be called
I will burn to bones
Victim of the light!

I led thy king to throne
Like dogs pave path to blind
I could reclaim the crown and
Kingdom to myself yet I

Believe in God, as most of you forgotten how
And he believes in Joan from the town of Arc!
I won't confess in ugly lies!!

In the chaos of clash
I was wounded hard.
Finest steel cut through chains
Yet my heart still beats alive!

You say I should fall and die
Like some godless mercenary
(But) manage to forget that I
Believe like most of you forgotten how
And god believes in me,
God believes in me,
God believes in Joan from the town of Arc!!!

True prophets fall regardless of time
Ages by ages darkness prevails
Losses for sake of divinity high
Savior will die, savior will die

I Destined by Lord himself
By vision empowered!
Once carried the torch of faith
Now sentenced to fire!

True prophets fall regardless of time
Ages by ages darkness prevails
Losses for sake of divinity high
Savior will die, savior will die
Savior will die, savior will die
Losses for sake of divinity high

Text přidal PrincCvok

Video přidal PrincCvok

Většina hrdinů, kteří stáli za právo a vedli nás k lepší budoucnosti,
Byli zrazeni, mučeni, vypovězeni, zavražděni kvůli levným ideálům
Od těch se bránili, zaslepeni falešnými bohy!
Tisíce lidí byly odsouzeny za činy slávy.
Toto je příběh světce jde dolů!

Říkají, že jsem posedlá
Pokud ano, kdo je můj pán
Koho mám prosit?
Chcete-li dejte mi moc přežít
tuto noc

Já budu popravena za úsvitu
Celé město bude sledovat mě umírat
Od obvinění Já ani nevím
Nebudu přiznávat, na ošklivé lží

(V) tisíci let budete
Říkejte mi bohyně znovuzrozená
Den zúčtování
Budou soudit na nás!

Já budu hořet s kostmi
Svah k nebe a být volána
Já budu hořet s kostmi
Oběť ze světla!

Jsem vedla tvého krále k trůnu
Stejně jako psi cestu vydláždit na nevidomé
Mohl bych znovu získat korunu a
Království pro sebe přesto jsem

Věřte v Boha, jako většina z vás zapomněla, jak
A on sám věří v Johanku z města Arc!
Nebudu přiznávat, na ošklivé lží!

V chaosu střetu
Já jsem byl zraněn těžce.
Nejlepší oceli Řez řetězů
Přesto moje srdce stále bije naživu!

Říkáš že jsem měla spadnout a zemřít
Stejně jako někteří bezbožní žoldnéři
(Ale) podaří zapomenout, že jsem
Věřte, jako většina z vás zapomněla, jak
A bůh věří ve mne,
Bůh věří ve mne,
Bůh věří v Johanku z města z Arku!

Praví proroci spadají bez ohledu na čas
Věk od stáří tmy převažuje
Ztráty na zájmu božství vysoké
Spasitel zemře, bude spasitelem zemře

Já předurčena samotným Pánem
Podle vize zmocněna!
Jakmile nesla pochodeň víry
Nyní odsouzena k ohni!

Praví proroci spadají bez ohledu na čas
Věk od stáří tmy převažuje
Ztráty na příčinu božství vysoké
Spasitel zemře, bude spasitelem zemře
Spasitel zemře, bude spasitelem zemře
Ztráty na příčinu božství vysoké

Překlad přidal PrincCvok

Překlad opravil PrincCvok

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.