Kecárna Playlisty

1812 - text, překlad

playlist Playlist
Over the edge of the world, covered in frozen blood,
lost my best friend to snow, ready to fall apart
Craving to rule them all, father devoured his heir,
Great Army marches far, destined for great despair
Přes okraj světa, pokrytí zmrzlou krví
Ztratil jsem nejlepšího přítele sve sněhu, připraven se rozpadnout
Touha všem vládnout, otec pojidá svého dědice
Velká Armáda pochoduje dál, určená k vellkému zoufalství
Hell has frozen over
and it's NOW!
Peklo zamrzlo
A je TEĎ!
We have marched for many miles, we shall march for many more
in the frozen mud of Russia I am bound to be un-born
Swiftly tagged the juice of nation, I was promised easy bread,
father handed one-way journey to the godforsaken land
Pochodovali jsme po mnoho mil, budeme pochodovat ještě víc
Ve zmrzlém blátě Ruska jsem spoután být nenarozen
Hbitě označená šťáva národa, byl mi přislíben snadný chléb
Otec nabídl jednosměrnou cestu do bohem zapomenuté země
Hear the thump of marching armies,
horses neigh and cannons moan
The soundtrack to final battle,
death is reaching for my throat
Slyš rány pochodujících armád
Koně ržou a kanóny sténají
Zvukový doprovod k poslední bitvě
Smrt se natahuje po mém hrdle
Just one more step
on the field of broken wishes
Borodino!
The beginning of the end
Ještě jeden krok
Na poli zničených přání
Borodino!
Začátek konce
Lost!
In the 1812!
Gone!
It's the 1812!
Poraženi!
Roku 1812!
Pryč!
Je rok 1812!
Frenchmen strike with reckless fury,
Russian forces tear apart
On the field of broken wishes
soil is soaking wet with blood
Francouzi udeří s bezohlednou zuřivostí
Ruské síly rozervané
Na poli zničených přání
Půda vlhne krví
Another page
in the book of failed ambitions
Borodino!
Marks beginning of the end!
Další stránka
V knize padlých ambicí
Borodino!
Ozančuje začátek konce
Lost!
In the 1812!
Gone!
It's the 1812!‎
Poraženi!
Roku 1812!
Pryč!
Je rok 1812!

Text přidal IlMagnifico

Video přidal IlMagnifico

Překlad přidal Geralt


Never Regret

Desert texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.