Playlisty Akce
Reklama

Rocky Mountain High - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
He was born in the summer of his 27th year
Comin' home to a place he'd never been before
He left yesterday behind him, you might say he was born again
You might say he found a key for every door
Narodil se v létě, když muv bylo 27 let
Navrátil se domů, na místo, kde nikdy předtím nebyl
Včerejšek nechal za sebou, dalo by se tvrdit, že se znovu zrodil
Dalo by se říct, že našel klíč ke všem dveřím
When he first came to the mountains his life was far away
On the road and hangin' by a song
But the string's already broken and he doesn't really care
It keeps changin' fast and it don't last for long
Když poprvé přišel do hor, jeho život byl tam v dáli
Na cestě, užíval si písně
Ale struny popraskaly a jemu je to celkem jedno
Změny nastávají rychle a dlouho netrvají
But the Colorado rocky mountain high
I've seen it rainin' fire in the sky
The shadow from the starlight is softer than a lullaby
Rocky mountain high (Colorado) 2x
Jen ty vysoké Skalnaté hory v Coloradu
Viděl jsem je ohnivě pršet na obzoru
Stíny svitu hvězd jsou něžnější než ukolébavka
Ta výška Skalnatých hor (Colorado) 2x
He climbed cathedral mountains, he saw silver clouds below
He saw everything as far as you can see
And they say that he got crazy once and he tried to touch the sun
And he lost a friend but kept his memory
Šplhal na majestátní hory, viděl stříbřité mraky pod sebou
Viděl všechno, co jen lze
Říkají, že se zbláznil a chtěl se dotknout Slunce
Ztratil přítele, ale vzpomínky mu zůstaly
Now he walks in quiet solitude the forest and the streams
Seeking grace in every step he takes
His sight has turned inside himself to try and understand
The serenity of a clear blue mountain lake

Nyní prochází lesy a říčky v tiché samotě
Nachází půvab v každém svém kroku
Svůj zrak obrátil dovnitř sebe a snaží se pochopit
Klid jasně modrého jezera
And the Colorado rocky mountain high
I've seen it rainin' fire in the sky
You can talk to God and listen to the casual reply
Rocky mountain high (Colorado) 2x
Jen ty vysoké Skalnaté hory v Coloradu
Viděl jsem je ohnivě pršet na obzoru
Můžeš promluvit k bohu a naslouchat bezstarostné odpovědi:
Ta výška Skalnatých hor (Colorado) 2x
Now his life is full of wonder but his heart still knows some fear
Of a simple thing he cannot comprehend
Why they try to tear the mountains down to bring in a couple more
More people, more scars upon the land
Nyní je jeho život plný zázraků, jen jeho srdce stále zná určitý strach
Kvůli jednoduchým věcem, které nemůže pochopit
Proč se snaží strhnout hory k zemi, aby přivedli další-
-další lidi ,víc jizev v této krajině
And the Colorado rocky mountain high
I've seen it rainin' fire in the sky
I know he'd be a poorer man if he never saw an eagle fly
Rocky mountain high
Jen ty vysoké Skalnaté hory v Coloradu
Viděl jsem je ohnivě pršet na obzoru
Vím, že by byl chudším člověkem, kdyby nikdy neviděl let orla
Ta výška Skalnatých hor
It's Colorado rocky mountain high
I've seen it rainin' fire in the sky
Friends around the campfire and everybody's high
Rocky mountain high (Colorado) 6x

Jen ty vysoké Skalnaté hory v Coloradu
Viděl jsem je ohnivě pršet na obzoru
Přátelé kolem ohniště a každý šťastný
Ta výška Skalnatých hor (Colorado) 6x

Text přidala Xichtec

Text opravila Xichtec

Videa přidali Nikola131, flover

Překlad přidala Nikola131

Překlad opravil metrofil

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.