Playlisty Kecárna
Reklama

Bigger Than The World - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I think my heart might explode
'Cause now I feel the weight of your love on me now
From my head down to my toes
And I can't handle nothing else
Myslím,že mé srdce může vybouchnout
Protože teď cítím na sobě tu tíhu tvé lásky
Od mé hlavy až po prsty
A nemůžu ovládat nic jiného
Staring in the mirror at these clothes
And it's funny
They mean about as much as yesterday
Something is calling me home
Me home
I can hear your voice and I'm not afraid
Zírám do zrcadla v tomhle oblečení
A je to legrační
Tak moc se podobá včerejšku
Něco mě volá domů
Domů
Můžu slyšet tvůj hlas a nebojím se
Now I know I'm just a girl trying to make my way through this life
But now I feel bigger than the world with your hand in mine
Like a speeding bullet trying to make my way back through the night
And now I feel bigger than the world with your hand in mine
Teď vím,že jsem jen holka,snažící se udělat si cestu skrz tenhle život
Ale teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí
Jako zrychlující kulka,snažící se udělat si cestu skrz tuhle noc
A teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí
Boy I'll take care of the storm
Let's sneak right past the clouds
Up where it's warm
I can handle the people
They're just pebbles on a long
Long road
Hochu,postarám se o tuhle bouřku
Pojďme se plížit přímo po mracích
Nahoře,kde je válka
Nemůžu ovládat ty lidi
Jsou jen oblázky na dlouhé
Dlouhé cestě
Staring at the sky at those stars
And it's funny
They seem about as far as tomorrow
Something is calling me home
Me home
And I'm not afraid
Zírám na oblohu na ty hvězdy
A je to legrační
Zdají se tak daleko jako zítřek
Něco mě volá domů
Domů
A nebojím se
'Cause I can see everything from high above
The earth is a little place next to my love
I can reach from here to where you are
Just look for me in the sky
I'm not that far
Protože můžu vidět všechno z té výšky
Oproti mé lásce je Země malé místo
Odsud můžu dosáhnout tam,kde jsi ty
Jen se podívej na mě na oblohu
Nejsem tak daleko
Now I know I'm just a girl trying to make my way through this life
But now I feel bigger than the world with your hand in mine
Like a speeding bullet trying to make my way back through the night
And now I feel bigger than the world with your hand in mine
Teď vím,že jsem jen holka,snažící se udělat si cestu skrz tenhle život
Ale teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí
Jako zrychlující kulka,snažící se udělat si cestu skrz tuhle noc
A teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí
And now I feel bigger than the trees that hold the leaves
Bigger than the mountains that touch the sea
Bigger than the night that leads to day
Bigger than the waves that crash the bay
A teď se cítím větší než ty stromy,které drží listy
Větší než ty hory,které se dotýkají moře
Větší než noc,která vede ke dni
Větší než vlny,které narážejí do zálivu
Bigger
Bigger
Bigger
Bigger
(Bigger)
Bigger
Bigger
Větší
Větší
Větší
Větší
(Větší)
Větší
Větší
Větší
Větší
When all of the world seems to get you down
(World seems to get you down)
Just know that I'm always gonna be around
My heart's in my hands and that's where it'll stay
I'll love you tomorrow just like I did today
Když celý svět vypadá,že se zhroutí
(Svět vypadá,že se zhroutí)
Jenom vím,že vždycky budu poblíž
Moje srdce je v mých rukou a tam taky zůstane
Zítra tě budu milovat tak,jako jsem milovala dnes
Now I know I'm just a girl trying to make my way through this life
(Know I'm just a girl)
(Trying to make it through this life)
But now I feel bigger than the world with your hand in mine
(Bigger than the world)
(Bigger than the world with your hands in mine)
Like a speeding bullet trying to make my way back through the night
Teď vím,že jsem jen holka,snažící se udělat si cestu skrz tenhle život
(Vím,že jsem jen holka)
(Snažící se udělat si cestu skrz tenhle svět)
Ale teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí
(Větší než svět)
(Větší než svět,s tvou rukou v té mojí)
Jako zrychlující kulka,snažící se udělat si cestu skrz tuhle noc
(Bigger)
(Bigger)
And now I feel bigger than the world with your hand in mine
(Bigger)
(Bigger)
(Bigger)
(Větší)
(Větší)
A teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí
(Větší)
(Větší)
(Větší)
Now I know I'm just a girl trying to make my way through this life
(Bigger)
(Bigger)
(Bigger)
Teď vím,že jsem jen holka,snažící se udělat si cestu skrz tenhle život
(Větší)
(Větší)
(Větší)
But now I feel bigger than the world with your hand in mine
Like a speeding bullet trying to make my way back through the night
And now I feel bigger than the world with your hand in mine
Ale teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí
Jako zrychlující kulka,snažící se udělat si cestu skrz tuhle noc
A teď se cítím větší než svět,s tvou rukou v té mojí

Text přidala Evculik97

Text opravila -Terka96-

Video přidala HaTeYoU4EveR

Překlad přidala -Terka96-

Překlad opravila -Terka96-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outta Here

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.