Kecárna Playlisty
Reklama

Isis and Osiris (feat. Ayreon) - text, překlad

playlist Playlist
[Fish, Highlander]
what heathen place is this that I've arrived in
is now the time I pay for all my sins
I can't believe that this is God's creation
this realm was fashioned by the Deil's ane hand
[Fish, Horal]
Jaké to pohanské místo, v které jsem přicestoval
Je teď ten čas, kdy platím za všechny své hříchy?
Nemůžu uvěřit, že toto je tvorba boží
Tahle říše byla stvořena Deilovo rukou
[Sharon den Adel, Indian (chorus)]
no it has been foretold, in our legends of old
wake the spirit within, let the journey begin
[Sharon, Indiánka, refrén]
Ne, byla předpovězena v našich starých legendách
Probuď svou duši, nech cestu započít
[Fish, Highlander]
this quest you speak of is for redemption
how can we travel when our souls are lost
you think we find ourselves at gates of new salvation
when I can only sense the end is here
[Fish, Horal]
To hledání, o kterém mluvíš je pro vykoupení
Jak můžeme cestovat, když naše duše jsou ztracené
Myslíš si, že se najdeme před branami nové spásy
Zatímco já cítím jen, že konec je tady
[Sharon den Adel, Indian (chorus)]
no it has been foretold, in our legends of old
wake the spirit within, let the journey begin
[Sharon, Indiánka, refrén]
Ne, byla předpovězena v našich starých legendách
Probuď svou duši, nech cestu započít
[Damian Wilson, Knight]
we're at the gates of Avalon, the island of spirits,
we're at the gates of Avalon, in search of the grail
[Damian Wilson, Rytíř]
Jsme u bran Avalonu, ostrovu duší,
Jsme u bran Avalonu, při hledání grálu
[Edwin Balogh, Roman]
there's no way out, slaves for eternity
down in the underworld, the jaws of Orcus
I call on Jupiter, the ruler of the gods
show us the way, from damnation to salvation
[Edwin Balogh, Říman]
Není cesty pryč, otroci věčnosti
Dole v podzemí, Orcusovy čelisti
Vyzývám Jupitera, vládce bohů
Ukaž nám cestu, ze zatracení ke spáse
[Anneke van Giersbergen, Egyptian (chorus)]
the fields of Yaaru lie waiting for us all
rejoice! the judges have ruled
we have been chosen to enter the great hall
of Isis and Osiris
[Anneke, Egypťanka, refrén]
Pole Yaaru na nás všechny čekají
Radujte se! Soudci rozhodli
Byli jsme vybráni, abychom vstoupili do Síně
Isise a Osirise
[Edwin Balogh, Roman]
no you're wrong, we're trapped here in darkness
among departed souls, and mislaid spirits
I call on Mars, the ancient god of war
grant me the power, to free me from this evil
[Edwin Balogh, Říman]
Ne, mýlíš se, jsme v pasti, tady, v temnotě
Mezi zesnulýma dušema a pomýlenými duchy
Vyzývám Marse, starobylého boha války
Dej mi sílu na osvobození z tohoto zla
[Anneke van Giersbergen, Egyptian (chorus)]
the fields of Yaaru lie waiting for us all
rejoice! the judges have ruled
we have been chosen to enter the great hall
of Isis and Osiris
[Anneke, Egypťanka, refrén]
Pole Yaaru na nás všechny čekají
Radujte se! Soudci rozhodli
Byli jsme vybráni, abychom vstoupili do Síně
Isise a Osirise
[Fish, Highlander]
can you see the stars? can you recognize the constellations?
if I could only see the hills that we're supposed to climb
even the sunlight...it doesn't
warm...doesn't warm
how are we gonna find our way?
if we can't recognize the stars, if we can't recognize the constellations
where do we go?
[Fish, Horal]
Vidíte hvězdy? Můžete poznat souhvězdí?
Kdybych tak mohl vidět hory, na které máme vylézt
I přes sluneční světlo...Nehřeje...Nehřeje
Jak najdeme své cesty?
Když nemůžeme poznat hvězdy, když nemůžeme poznat souhvězdí
Kam půjdeme?

the quest you speak of, it isn't bound for glory
no grail exists within this heathen land
you think we find ourselves at gates of new salvation
when I can only sense...the end is near
To hledání, o kterém mluvíš, to není meze slávy
Žádný grál v této pohanské zemi není
Myslíš si, že se najdeme u bran nové slávy
Zatímco já cítím jen...že konec je blízko

Text přidala Marta-S

Text opravila Marta-S

Video přidala Marta-S

Překlad přidala Marta-S

Překlad opravila Marta-S

Je zde něco špatně?
Reklama

Into the Electric Castle

Reklama

Sharon Den Adel texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.