Kecárna Playlisty
Reklama

The Sadness Still Remains - text, překlad

playlist Playlist
Sitting all alone with the lights out
except that of a candle burning.
Sitting all alone with my thoughs and you
are all that I can see.
Sedíce úplně sám se zhasnutými světly
Krom toho tu hoří svíčka
Sedíce úplně sám se svými myšlenkami a ty
Jsi všechno, co vidím
All I feel is the pain you left me.
All I think is how much more misery.
All is wish for is my own saviour
Come and save me before I forget how to feel.
Cítím jen bolest, kterou jsi mi nechala
Myslím jen na čím dál větší utrpení
Přeju si jen svého vlastního spasitele
Pojď a zachraň mě než zapomenu, jak cítit
I feel nothing anymore.
I feel no joy or pain.
But the sadness still remains.
Už nic necítím
Necítím radost ani bolest
Ale smutek stále zůstává
The howling wind and sound of the ocean
bring my pain to life.
As I look to the ocean and my heart bleeds
I wish I was not me.
Vytí větru a zvuk oceánu
Mě přivádí zpět k životu
Když se dívám na oceán a moje srdce krvácí
Přeju si, abych nebyl sebou
I always though.
I always believed.
I always felt that you were the one
And we were always meant to be.
Vždy jsem stejně
Vždy jsem věřil
Vždy jsem cítil, že jsi ta pravá
A vždycky jsme měli být
I feel nothing anymore.
I feel no joy or pain.
But the sadness still remains.
Už nic necítím
Necítím radost ani bolest
Ale smutek stále zůstává
Kill the pain I feel,
Kill the misery I bleed,
Turn the darkness into light,
Turn what wrong into right,
I have waited for this day,
When I feel happiness again,
Witness to failure again,
For all of eternity the sadness will remain.
Zabij bolest, kterou cítím
Zabij utrpení, které krvácím
Změň temnotu na světlo
Změň špatné ve správné
Čekal jsem na tento den
Kdy zase cítím štěstí
Svědči zase neúspěchu
Kvůli tomu všechen věčný smutek zůstane
The silent tears I cry help release and heal
The pain I feel now.
The music playing burns into my soul
And I slowly go cold.
Tiché slzy pláču, které pláču k vysvobození a léčení
Teď cítím bolest
Hrající hudba pálí mou duši
A pomalu chladne
I feel nothing anymore.
I feel no joy or pain.
But the sadness still remains.
Už nic necítím
Necítím radost ani bolest
Ale smutek stále zůstává

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Demonstealer

Reklama

Demonic Resurrection texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.