Kecárna Playlisty
Reklama

Carnival Of Depravity - text, překlad

playlist Playlist
Infernal forces loom above you
Your journey to depravity begins now
Pekelné síly se nad tebou rýsují
Tvá cesta ke zkaženosti právě začíná
While you sleep, images forming
The blur begins to shape
See him rise before your eyes
And he beckons
Zatímco spíš, obrazy se tvoří
Rozostření začíná tvořit tvar
Viz ho stoupat před tvýma očima
A láká
Step inside the circle
Where bodies lie waste
Welcome to my show
Malefic and depraved
Vstup do kruhu
Kde leží těla odhozená
Vítej v mé show
Zlomyslné a zkažené
Silence... breaks the screams
Unveiling
Ticho ...láme výkřiky
Odhalující se
A forsaken land which lies desolate
Home to terror, hidden in wait
A home to your fears
A wailing wind of the chilling kind
Encompasses the circus you find
Encompassing evil
Opuštěná země leží pustá
Domov teroru, skrytý v záloze
Domov pro tvé obavy
Kvílející vítr chladícího druhu
Zahrnuje cirkus, který nacházíš
Zahrnujíce zlo
Step inside the circle
Where bodies lie waste
Welcome to my show
Malefic and depraved
Vstup do kruhu
Kde leží těla odhozená
Vítej v mé show
Zlomyslné a zkažené
Haunting dreams of torture fill your mind
This is a carnival you can’t leave behind
Relinquish your spirit to forces unknown
Abandon all hope, as you wont go home
Strašidelné sny o mučení plní tvou mysl
Tohle je karneval, nemůžeš ho opustit
Vzdej se svého ducha pro neznámé síly
Vzdej se veškeré naděje když nepůjdeš domů
The dancing queens of horror
Demented ogres and fiendish gnomes
All part of the show
Tančící královna hororu
Dementní lidožrouti a ďábelští skřítci
Všechno je součástí show
The blood stains in ring
Tells the stories of bleak times
Of savage beasts and dying screams
Of the victims that had died
Krvavé skvrny v manáži
Vypráví příběhy ponurých časů
O divokých zvířatech a umírajících výkřicích
O obětech které zemřely
The wicked clowns did run around
To do the ringmasters bidding
Zlí klauni běhají kolem
Na pobízení pána manáže

Text přidala Raduwa

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

A Darkness Descends

Reklama

Demonic Resurrection texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.