Playlisty Kecárna
Reklama

One Step Behind - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Cadence
Breathe out the line into the soil below
I'm one step, one step behind
And I will carry you home
Spád
Vdechni do půdy čáru
Jsem jeden krok, jeden krok před ní
A ponesu tě domů
Fearless Open your eyes to learn
To feel the rising sea
Hear me
Don't let them in
To waste away your everything
Nebojácně otevři své oči k naučení se
Cítit stoupající moře
Slyš mě
Nepouštěj je dovnitř
Aby promarnili tvé všechno
When the loneliness ends
Will the panic begin?
I never know
Are we ever the same
All we need is a way
Where do we go?
Když osamění končí
Začne panika?
Nikdy nevím
Jsme stejní?
Všechno, co potřebujeme, je cesta
Kam jdeme?
Breathe in, breathe out the light
And leave your shadow behind
For this day your pain is mine
So let me carry the weight
Nadechni, vydechni světlo
A nech svůj stín za sebou
Pro tento den je tvá bolest má
Tak mě nech nést tu tíhu
Father
Forevermore
In dark, in light, remember me
Searching
Find in the name
The truth, the right, and take the lead
Otče
Navěky
V temnotě, ve světle, vzpomínej na mě
Hledajíc
Najdi ve jméně
Pravdu, právo a přijmi vedení
Cadence Spád

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outlive (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.